Asat och Alat blodprov - vad är det, orsakerna till ökningen, normen hos kvinnor, män, barn

Celler i levern, hjärtat och några andra organ producerar speciella enzymer involverade i metaboliska processer. Normalt går de nästan inte in i blodet och detekteras inte i analysen eller finns i mycket små kvantiteter. Däremot bidrar sjukdomar som orsakar förstöring av vävnadscellens struktur, till frigörandet av dessa enzymer i blodet. Det viktigaste vid diagnos av patologiska processer är ämnen, förkortade som AlAt och AsAt.

AlAt i blodprovet - vad är det?

Så förkortat som ett av de viktigaste enzymerna som säkerställer metabolismen av aminosyror - alaninaminotransferas. Det produceras huvudsakligen av hepatocyter - leverceller. I mindre kvantiteter syntetiseras den i skelett- och hjärtmuskelvävnad, i bukspottkörteln. Vanligtvis i blodet hos en frisk person under laboratoriebiokemisk studie av alaninaminotransferas detekteras inte eller hittas i mycket små mängder. Samtidigt ökar AlAt hos män på grund av accelererad aminosyrametabolism (hos kvinnor utförs det mindre intensivt).

Ofta utförs en komplex laboratorieanalys för att bestämma koncentrationen av ett annat ämne - aspartataminotransferas (förkortad AsAt). Det produceras av samma celler och deltar också i aminosyrametabolism. Innehållet i enzymet i blodplasma förändras också med vissa sjukdomar i levern och musklerna i hjärtat, vilket indikerar nekrotiska processer.

Men det viktigaste diagnostiska värdet är förhållandet mellan dessa två enzymer, vars värde kallas de Rytis-koefficienten och låter dig på ett tillförlitligt sätt fastställa lokaliseringen av den patologiska processen. Om referens (tillåtliga) indikatorer överskrids och koefficientvärdet är mindre än 0,91 eller mer än 1,75 kan det antas att det finns problem med levern i det första fallet eller hjärtets patologi - i det andra.

Norma AsAt och AlAt i biokemisk analys av blod

Koncentrationen av dessa enzymer förändras över tiden, vilket är normen i barndomen. Till exempel är nivån högre hos vuxna än hos vuxna på grund av födelseperiodens egenskaper. På grund av den stora frisättningen av röda blodkroppar i blodet och deras efterföljande omvandling till bilirubin utvecklas gulsot som är karakteristiskt för nyfödda och därmed en ökning av antalet Alat.

För AsAt och AlAt-normer hos barn i olika åldrar och vuxna kan du lära dig från bordet:

ålder

De maximala tillåtna värdena för AlAt, U / l

Som framgår av tabellen varierar normala räntor ständigt i barndomen och ungdomar, och från 12 års ålder skiljer sig de också beroende på ämnets kön. Dessutom är en liten ökning av Alatnivå normen hos kvinnor i blodet under graviditeten i de tidiga stadierna. Men under den sista trimestern indikerar en ökning av enzymets koncentration preeklampsi, som hotar moderns och fostrets hälsa.

Aspartataminotransferas bestäms också i olika kvantiteter enligt kön och ålder. Hos vuxna män är den övre gränsen för normen 37 U per liter, hos kvinnor - 31. Den högsta nivån observeras hos barn under de första dagarna av livet (upp till 97 U / l), som faller till 82 år och sex till sex. För tonåringar, 12 -17 år anses normala värden som inte överstiger 29 och 25 U / l för respektive pojkar och tjejer.

I analysen av blod är AlAt och AsAt förhöjda - vad betyder det, vilka är orsakerna?

Ökningen indikerar den patologiska destruktionen av hepatocyter, hjärtceller, pankreas. Normalt går de in i blodet i en minimal mängd, som ett resultat av den naturliga förnyelsen av vävnader och gamla cellernas död. Omfattande skador på organ och massiv celldöd leder till en kraftig ökning av volymen i blodet. Således är ökningen i serum-ALA karakteristisk för följande sjukdomar och tillstånd:

 • hepatit, levercirros, fettdegeneration;
 • akut pankreatit
 • omfattande brännskador, chock;
 • virusinfektioner;
 • lymfoblastisk leukemi;
 • chocker av olika etiologier;
 • hematopoiesis störningar;
 • muskeldystrofi;
 • mononukleos.

Förhöjt AsAt i blodet eller aspartataminotransferas framträder i blodplasma i stora mängder under nekrotiska processer i kroppen. Överstigande maximala tillåtna värden flera gånger (från 2 till 20) är ett tecken på sjukdom i följande organ:

 • Hjärtekoronär insufficiens, hjärtinfarkt, trombos i lungartären, stroke, postoperativt tillstånd, reumatisk hjärtsjukdom.
 • Gallblåsa och lever - kolestas, kolangit, amebiasis, levercancer, hepatit, cirros.
 • Bukspottkörteln - akut inflammation eller flegmon.
 • Skelettmuskelskada eller dystrofi

Plasmakoncentrationen ökar i mängden av enzymet och i sådana systemiska och infektiösa patologier som vaskulit, mononukleos, hemolytiskt syndrom.

Kan en ökning av innehållet i alaninaminotransferas och aspartataminotransferas orsakas av andra orsaker som inte är relaterade till sjukdomar? Ja, enzymmängden ökar hos kvinnor i tidig graviditet, vilket är normen. Samma fenomen kan observeras med användning av vissa droger: antibiotika, cancer mot cancer och lugnande läkemedel, barbiturater, orala preventivmedel och andra. Tillväxten av indikatorer påverkar också nivån på fysisk aktivitet, intaget av sportnäring, alkoholhaltiga drycker.

Vem behöver forskning

Hänvisning till den biokemiska analysen av blod AsAt och AlAt är obligatoriskt ges till alla givare före blodinsamlingsproceduren, såväl som personer med identifierade patologier i lever, hjärta, bukspottkörtel.

Resultaten av denna studie används också för hepatit, cirros, eftersom de tillåter att bestämma omfattningen av organs skada. Dessutom är det nödvändigt att kontrollera mängden enzymer vid behandling av vissa antibiotika, liksom efter intag av toxiska föreningar.

Grunden för biokemisk analys av blod tjänar också som en försämring av det allmänna välbefinnandet i form av konstant svaghet, trötthet, aptitförlust. Vanliga symtom som buksmärta, illamående och kräkningar, ögonvittens gulning, mörkbildning i urinen och matsmältningsbesvär är en anledning att omedelbart kontakta en läkare för hänvisning till undersökning.

Så här förbereder du dig för analys på AlAt, AsAt

Du måste donera blod från en ven för undersökning, vilket görs på offentliga kliniker i riktning eller mot avgift i privata laboratorier. Testet för AlAt och AsAt i blodet tas på morgonen och strikt på tom mage: efter sista måltiden ska minst 12 timmar passera. På dagen för ditt besök i laboratoriet bör du inte röka eller dricka några vätskor än vatten. Hela veckan innan analysen är helt omöjlig att dricka alkohol.

Dessutom kan resultatet snedvrida intaget av alla droger - antimikrobiella, preventiva, koleretiska, lugnande medel och andra. Därför bör frågan om annullering eller tillfällig avbrytande av behandlingen diskuteras med din läkare i förväg. Analysperioden är en dag, det vill säga nästa dag kan du följa resultaten. För en extra avgift kan processen accelereras: ett snabbt test görs på bara 2 timmar.

Dekodningsanalys

Resultaten av studien måste ges till din läkare. Specialisten uppmärksammar de kvantitativa indikatorerna på innehållet av båda enzymerna, graden av att överskrida det maximala tillåtna värdet och deras förhållande. Till exempel tillåter koncentrationen av AlAt att dra slutsatser om arten av leversjukdomar. Så orsakar hepatit A, B, C ett 20-faldigt överskott av normen och alkoholist - 6 gånger. Vid fettdystrofi observeras en ökning med 2 eller 3 gånger.

När det gäller onkologiska sjukdomar (speciellt levercancer), bör du vara uppmärksam på aspartataminotransferas och dess koncentration.

Med karcinom ökar det flera gånger och går över tiden. Samtidigt ökar värdena för alaninaminotransferas något. I sena, ooperativa stadier av cirros, är motsatsen sant.

Av särskild betydelse är den så kallade de Rytis-koefficienten - det numeriska förhållandet mellan förhöjda värden av AlAt och AsAt, speciellt om lokaliseringen av den patologiska processen ännu inte har exakt bestämts. Med leverskador finns vanligtvis en förhöjd ALA i blodet och innehållet av aspartataminotransferas minskar. Om myokardiet är skadat erhålls en invers proportion. Normalt har de-Rytis-koefficienten ett värde från 0,91 till 1,75, det vill säga med förstörelsen av hepatocyter är det signifikant mindre än 1 och med hjärtinfarkt - mer än 2.

Dessutom reduceras koncentrationen av enzymer. För AlAt och AsAt i blodprovet är detta typiskt vid upprepade sessioner av hemodialys, leverbrott, nekros eller cirros, såväl som vid en uttalad brist på vitamin B-grupp eller antikoagulantia. I vilket fall som helst ska specialisten ta itu med avkodning med hänsyn tagen till faktorer från tredje part som kan påverka det slutliga resultatet av studien, eftersom det inte alltid bestäms av patologiska skäl. Oberoende att dra slutsatser och göra diagnoser utan specialutbildning är oacceptabelt.

Hur sänker ALT i blodet?

Om kvantitativa avvikelser av indikatorer från normen identifierades, är det först och främst nödvändigt att utesluta influenser av sådana faktorer som att ta kosttillskott och alkohol, överdriven motion. Dieten, som innehåller för mycket fet och "tung" mat, måste också anpassas. Det är ofta mat som framkallar inflammation i bukspottkörteln och kost bidrar till återhämtning.

När läkemedelsbehandling blir orsaken ska läkaren justera kursen eller ersätta läkemedlet med en mindre toxisk. I detta fall bör effektiviteten hos en sådan åtgärd kontinuerligt övervakas genom regelbundna analyser. Om koncentrationen av enzymer har förändrats på grund av leversjukdom eller annan patologisk process, måste den identifieras och härdas. För detta är en fullständig undersökning vanligtvis tilldelad sjukhusvistelse.

Norm asat och alat i kvinnors blod

Norm ALT och AST, avvikelser från normen

Innehållet

Ett blodprov är av stor betydelse för diagnosen av olika sjukdomar, så om frekvensen av ALT och AST överskrids kan detta indikera några problem i kroppen. Men innan man letar efter en sjukdom i sig är det värt att veta vad AST och ALT är, vad AST och ALT-normen i blodet ska vara, liksom vad ökningen av dessa indikatorer indikerar.

Varför behöver du aminotransferas

Tidigare fanns inte termen aminotransferas, och cellerna som är involverade i överföringen av aminosyror kallades transaminaser. Nu i medicinsk praxis används båda namnen ofta, och de betecknar de grupper av proteiner som är involverade i transport av aminosyror.

För att förstå detta mer detaljerat är det värt att veta att i alla kroppens celler, från enkla unicellulära till multicellulära former, finns aminotransferaser som har vissa funktioner. De består i överföring av en viss grupp av aminosyror, liknande i deras funktioner och egenskaper.

Varje aminotransferasgrupp kallas exakt samma som aminosyran som de bär:

 • alanin-alaninaminotransferas är involverad i dess transport;
 • asparaginsyra - bär aspartataminotransferas (AST eller ASAT).

Det finns också andra typer av celler som är engagerade i överföringen av aminosyror som har liknande namn.

ALT och AST är två typer av specifika proteiner som finns närvarande i varje cell i kroppen och är involverade i transport av aminosyror. Det är värt att veta att varje grupp av dessa element ligger i ett visst organ.

Som ett resultat kan det noteras att de kommer in i blodet först efter det att det har skadats, varför ALT- och AST-värdena i patientens kropp ökar eller minskar. Denna egenskap är av stor betydelse vid genomförande av ett blodprov i laboratoriet, vilket hjälper till att upptäcka förekomst av olika patologier i tid och förskriva behandling.

Förekomsten av AST och ALT i humana celler

Blodtest för transaminasresultat och deras koncentration är viktigt för snabb diagnos samt övervakning av utvecklingen av vissa sjukdomar. Den normala nivån av aminotransferaser kan variera, baserat på personens ålder, kön, livsstil och kroppsvikt och konstant temperatur. Det är viktigt att notera att i en hälsosam människa är ALAT och AST normalt i minsta kvantitet, medan för män är denna siffra något högre än för kvinnor.

Patienten behöver också en fysisk undersökning och anamnese, som innefattar:

 • Information om att ta mediciner, inklusive otestade droger;
 • information om tidigare blodtransfusioner
 • information om gulsot och hepatit
 • information om förekomsten av lever- och njursjukdomar (eller deras komponenter);
 • definition av buksmärta (lokalisering och styrka);
 • information om sexualitet
 • allmän information - diabetes, onkologi, senaste viktminskning eller viktökning mm

Om blodet resulterar i ALT och AST ökas signifikant, indikerar det inte nödvändigtvis några problem i kroppen. Innan du gör en slutlig diagnos är det viktigt att upprepa den forskning som innehåller ett blodprov på kort tid.

Normaminotransferas

Ett blodprov gör det möjligt för läkaren att bestämma nedsatt arbete hos de flesta inre organ, särskilt levern och hjärtmuskeln. Analysen av ALT kan utvärdera funktionen och störningen i levern och AST - för att bedöma hjärtat.

Det finns olika metoder för att bestämma ALT och AST, vars normer anges oftast:

För att få de mest exakta resultaten rekommenderas det att ta ett blodprov på morgonen och alltid på tom mage (mat ska tas 8 timmar före provet). En tjock nål används för att ta venöst blod för undersökning.

Företrädarna för den kvinnliga och manliga könssatsen ALAT och ASAT är inte desamma. Och för kvinnor borde det inte överstiga 31 U / l, men för män bör siffrorna inte vara högre än 47 U / l. Hos barn förändras sådana resultat ständigt i enlighet med ålder men de bör inte överstiga de högsta tillåtna värdena - ALT - 50 U / l, AST - 55 U / l. Med mycket höga AST-priser är eventuella problem i kroppen möjliga.

Vid utförandet av detta blodprov, liksom avkodningen, är det nödvändigt att ta hänsyn till kvaliteten på laboratorietjänster och dess kapacitet, som testresultatet direkt beror på.

På grund av vad det finns en ökning och minskning av AST och ALT hos människor

Efter avkodning av resultaten kan det noteras att ALT-indikatorer kan stiga inte bara i leversjukdomar utan också i problem med andra inre organ. Det är värt att veta att patologiska sjukdomar observeras i de organ där detta aminotransferas är beläget.

I medicinsk praxis finns följande orsaker till ökningen av ALT: s nivå:

 1. Myokardinfarkt - som ett resultat av detta tillstånd dör en eller flera zoner i hjärtat, vilket leder till en hög mängd ALT och AST i blodflödet.
 2. Hepatit, cancer, cirros och andra leverpatologier. Med utvecklingen av dessa sjukdomar inträffar levercellerna, vilket resulterar i att ALT snabbt tränger in i blodet. Även med utvecklingen av hepatit i kroppen är det en ökning av innehållet i bilirubin och koncentrationen av ALT, vars tillväxt beror på sjukdoms svårighetsgrad.
 3. Patologi i hjärtats muskler, som åtföljs av dess nedbrytning.
 4. Akut utvecklande pankreatit, som åtföljs av inflammation i bukspottkörteln, orsakar också en ökning av ALT.
 5. Svåra brännskador, som upptar ett stort område av huden.
 6. Skador som åtföljs av svår muskelskada.
 7. Godkännande av vissa droger.

Det är vanligt att utesluta följande skäl för förändringen av indikatorer för asparagintransaminas - AST:

 1. En hjärtattack är den vanligaste orsaken till en ökning av AST, vilket ökar dessa indikatorer flera gånger, medan ALT-värdena ökar ganska.
 2. Hjärtpatologier av inflammatorisk karaktär - dessa inkluderar reumatisk cardit, myokardit, liksom tillstånd som observeras efter operationen.
 3. Allvarlig förstöring av levern, liksom andra patologiska störningar, för diagnos som det är nödvändigt att ta lever test.
 4. Pankreatit av någon form.
 5. Allvarliga skador, liksom brännskador som upptar en stor yta av huden.

Dessutom observeras en ökning av enzymkoncentrationen ofta under graviditetens första trimester, vilket är märkbart efter genomfört ett leverfunktionstest. Men dessa värden betyder inte att sjukdomen är närvarande hos kvinnor. Höga priser berättar för en kvinna om eventuella kränkningar av organen, vilket kräver konstant övervakning av en läkare.

När en diagnostisk studie utförs, kan emellertid ALT- och AST-nivån inte öka. och vice versa - gå ner.

Följande faktorer kan ha en effekt på dess minskning:

 • urinvägsinfektion;
 • alkoholisk hepatit;
 • tumör neoplasmer;
 • brist på vitamin B6, orsakad av felaktig kost eller frekvent användning av alkohol.

Eventuella avvikelser från normen bör övervägas av en specialist och vid behov utse en ytterligare undersökning.

Minskad höjd

Att reducera förhöjda aminotransferaser blir av med nidus av sjukdomen, vilket orsakade en ökning i koncentrationen av dessa enzymer i patientens blod.

Uppnåendet av detta mål uppnås genom följande metoder:

Normen för ALT och AST i blodet är viktigt för alla att veta. Med sin ökning är det värt att komma ihåg att huvudbehandlingen måste vara inriktad på återställandet av dessa indikatorer, men vid bestämning av sjukdomsfokus och dess ytterligare undertryckande. Först efter det kommer ovanstående parametrar att återgå till normala.

Analys av ALT, AST, ASAT

Biokemisk analys av blod är ett förråd av värdefull information, som analyserar vilken du tydligt kan beskriva ett organs tillstånd, funktionaliteten hos ett visst system, och till och med märka den patologiska processen vid det ursprungliga steget. Det finns ett antal ämnen som går in i en uppsättning standardprov, medan andra undersöks separat och på begäran.

Idag ska vi prata om ALT och AST, ta reda på vad det är, vilka deras normer är och vilka avvikelser från normal nivå som indikerar.

Under de tre bokstäverna döljer:

 • Alaninaminotransferas, de är också Alat (AlAT);
 • Aspartataminotransferas, bättre känd som asat (Asat).

De är blod enzymer som oftast är nödvändiga för differentiering av leversjukdomar. I studien av kroppen för leveransbrott studeras ATL och AST i ett biokemiskt blodprov i par. Men det kan också vara nödvändigt att separat donera blod endast på AST, detta gäller när patienten misstänks för hjärtsjukdom.

Dekryptera blodprov ALT och AST

Det antas att ALT är huvudindikatorn som korrekt identifierar leverns tillstånd och dess funktionella förmågor. Faktum är att dess koncentration i detta organ är den mest maximala, men en del av Alat är också närvarande i andra strukturer av parenkymaltypen:

 • I mjälten;
 • I lungorna;
 • I njurarna;
 • I bukspottkörteln och sköldkörteln.

Trots detta betecknas AlAT fortfarande som markörer av leversjukdom och varje förändring i dess nivå uppfattas som en tillförlitlig signal om utvecklingen av den patologiska processen i parenkymen.

Ju högre plasmakoncentrationen av enzymet, ju starkare vävnaderna i detta vitala organ påverkas.

Som tidigare nämnts är AST mest associerat med hjärtat, eftersom det mest är beläget i cellerna i muskelvävnaden. Ungefär lika mycket Asat koncentreras i skelettmusklerna, så en avvikelse från normen kommer att indikera någon typ av störningar som hör samman med dessa två strukturer.

Blodprov

Hastigheten för ALT hos kvinnor och män är något annorlunda. Indikatorn bör i det förra inte överstiga 31 U / l, och i det senare fallet 41 U / l.

Asat är normen hos kvinnor i blodet är identisk med normen av alaninaminotransferas och motsvarar 31 U / l som det maximala tillåtna värdet. Referens AST-nivån för blodplasma hos manpopulationen kan sträcka sig från 35 U / l till 41 U / l.

Förhöjda blodnivåer

Det finns många skäl att öka koncentrationen av ALT och AST i blodet. Om den mest kända och vanliga nu och ta reda på.

Även med minimal skada på levern parenchyma kommer hon att rapportera detta som en ökning av ALT-nivån.

 • Det första alternativet, som anses vara skadat för levervävnad, är närvaron av virus-hepatitinfektion i organens celler. Den unika möjligheten att ALT svarar avslöjar snabbt viral hepatit i de första stadierna av sjukdomsbildningen, även när de karakteristiska tecknen aldrig har dykt upp. Hepatit C utmärks av en asymptomatisk kurs och frånvaron av gulsot, men detta hindrar inte alls ökningen av alts aktivitet.
 • Ökningen av antalet AlAT kan indikera skada på parenchymen under påverkan av giftiga ämnen. Oftast är det alkoholförgiftning (med okontrollerad användning av vanliga alkoholhaltiga drycker eller deras substitut), effekten av bekämpningsmedel, metallsalter och andra farliga kemiska föreningar. Samma effekt förväntas när man äter giftiga svampar.
 • Ökad ALT observeras hos personer infekterade med infektiös mononukleos. Den maximala nivån nås en vecka senare efter penetration i kroppen av Epstein-Barr-patogena viruset.
 • Tryck för att öka graden av ALT kan stagnation av gallan, som utvecklas med kolestas eller nedsatt blodcirkulation i leverns vävnader.
 • Icke-normala resultat kan vara tecken på alkoholcirros eller hepatit;
 • ALT fluktuerar i den stora festen vid det komplicerade hjärtinfarktet;
 • Vissa typer av läkemedel, särskilt cancer mot cancer, kan påverka levern negativt och ge upphov till en ökad ALT-nivå.

Ingen abnorm ökning av ALT observeras hos kvinnor under graviditeten.

Att avsiktligt och självständigt reducera enzymetivån förbättrar aldrig situationen. Med hjälp av lämpliga läkemedel kan du bara dölja den progressiva patologiska processen. Det är nödvändigt att agera uteslutande på grundorsaken.

För förebyggande av leversjukdomar får användas:

 • Läkemedel som syftar till att stärka leverns skyddskrafter (den vanligaste är Kars);
 • Förberedelser som bidrar till återställandet av kroppens cellulära struktur (mest effektivt klarar av Essentiales uppgift);
 • Enzymer som hjälper den naturliga matsmältningen och lindrar bukspottkörteln (rekommenderas: Mezim och pankreatin).

Ökningen i AST är specifik för dystrofa förändringar av medfödd eller förvärvad natur i hjärtmuskelfibrer, vanligtvis i myokardiet. Vid hjärtinfarkt, börjar Asats tillväxt flera timmar efter hjärtinfarktens början, den maximala nivån uppträder på den fjärde dagen.

Asat beter sig identiskt i fallet med:

 • svår angina attack
 • takyarytmi;
 • akut reumatisk hjärtsjukdom;
 • akut koronar insufficiens
 • levercirros;
 • infektiös mononukleos;
 • hepatit;
 • alkoholförgiftning;
 • akut inflammatorisk process i bukspottkörteln;
 • lungemboli;
 • amebiska infektioner;
 • hemolytiskt syndrom.

Ökad AST är också karakteristisk för hjärtkateterisering och för tillståndet efter hjärtoperationer (10 dagar senare).

Ibland kan aktiviteten hos aspartataminotransferas minska, vilket är ett karakteristiskt drag för:

 • vitamin B6 brist i kroppen;
 • nekros av levern eller patologiska processer som gynnar detta;
 • ruptur av levervävnaden.

Rabatter för alla besökare på MedPortal.net! När du spelar in via vårt enda centrum till någon läkare får du ett billigare pris. än om de direkt gick till kliniken. MedPortal.net rekommenderar inte självmedicinering och råder att omedelbart se en läkare vid de första symptomen. De bästa experterna presenteras på vår hemsida här. Använd betygs- och jämförelsetjänsten eller lämna en förfrågan nedan och vi kommer att hitta dig en utmärkt specialist.

De bästa hematologiklinikerna

Normala nivåer av aminotransferas och aspartataminotransferas, liksom orsakerna till ökade enzymer

En av de oftast föreskrivna indikatorerna, bestämda i den biokemiska analysen av blod, är AlAT och Asat. Dessa enzymer gör att du kan bedöma lever, hjärtmuskulatur och andra organ. Normalt är de belägna inuti cellerna, men i händelse av förstörelse av den cellulära strukturen kommer de in i blodet, där de hittas under undersökningen. Således desto mer skadade kroppen, desto högre koncentration av dessa indikatorer.

ALT och AST: s roll i kroppen

Alat (alaninaminotransferas) och Asat (aspartataminotransferas) är intracellulära enzymer som flyttar aminosyror för att bygga protein. I vissa organ är de i maximal koncentration, i andra är deras innehåll obetydligt.

Det mesta av ALT finns i levervävnaden, så det här organets nivå bedöms av dess nivå. Men ALT finns också i bukspottkörteln, mjälten, njurarna, sköldkörteln och lungorna. Till analysen var den mest tillförlitliga, bestämma koncentrationen och AST.

Det mesta av ALT finns i levervävnaden, så det här organets nivå bedöms av dess nivå.

Asat finns mer i hjärtmuskeln. I mycket mindre kvantiteter bestäms det i lever, skelettmuskler, nervvävnad, lungor, njurar och bukspottkörtel. I detta avseende används aspartataminotransferas oftast för att diagnostisera hjärtinfarkt samt att identifiera patologi i leverparenkymen och, i mindre utsträckning, att utvärdera prestationen hos andra organ.

Hos män är aktiviteten hos ALT något högre än hos kvinnor. Värdena för detta enzym varierar med ålder och kan öka måttligt. Det finns följande indikatorer på åldersnorm hos män:

 • Upp till 18 år - högst 27 U / l
 • För vuxna män - 41 U / l
 • Efter 60 år - från 13 till 40 U / l

Den normala frekvensen av aspartataminotransferas hos män är normalt högre än hos kvinnor, men de bör inte överstiga 41 U / l.

Faktorer som ökar ALS och AST

De främsta orsakerna till en ökning av koncentrationen av AlAT i blodet är:

Viral hepatit är en av anledningarna till en ökning av koncentrationen av ALT i blodet.

Förutom dessa faktorer kan sjukdomar som kolelithiasis med kolestas, pankreatit, Wolmans sjukdom, fett hepatos, hypoxi, myokardit, hemolytiska sjukdomar, myosit, hjärtinfarkt, rätt hjärtsvikt, läkemedel som har hepatotoxicitet orsaka abnormiteter hos AlAT. Det senare inkluderar cancermedicin, immunosuppressiva medel, salicylater, antibiotika, steroider, psykotropa läkemedel.

Wolmans sjukdom uppvisar onormal leverfunktion på grund av genetiska avvikelser. På grund av det faktum att denna sjukdom är medfödd och ärftlig, uppstår dess manifestationer från födelsemomentet.

Detta aminotransferas i blodet kan måttligt öka hos kvinnor under graviditeten, men detta är en variant av normen.

Oftast fastställs bestämningen av ALT-nivån för att diagnostisera leversjukdomar, undersöka kontaktpersoner för hepatit och rutinmässig kontroll av enzymet hos de som redan är sjuk. Obligatorisk AlAT bestäms från givare.

Reduktion av AlAT sker mot bakgrund av svår leverskada i form av cirros eller nekros, liksom brist på vitamin B6.

En ökning av Asat i en biokemisk studie av blod talar oftast om dystrofiska förändringar i myokardiet, vilka både är medfödda och förvärvade. Med utvecklingen av hjärtinfarkt börjar tillväxten av denna indikator några timmar efter attackens början och når sin maximala koncentration på den fjärde dagen. Förutom denna patologi leder följande sjukdomar till en ökning av AST hos både män och kvinnor:

 • Cirros av levervävnaden.
 • Hemolytiskt syndrom.
 • Pulmonell trombembolia.
 • Akut reumatisk hjärtsjukdom.
 • Alkoholförgiftning.
 • Hepatit.
 • Amoebiasis.
 • Koronar insufficiens med stroke.
 • Takyarytmi.
 • Pankreatit.
 • Infektiös mononukleos.
 • Värmeslag.
 • Burns.

En ökning av antalet Asat i 2 gånger sker efter överdriven eller intensiv fysisk ansträngning, som ofta finns hos män.

Ovanstående orsaker orsakar en ökning av antalet Asat 10 gånger jämfört med normen. Dessutom kan en tillfällig ökning inträffa efter kateterisering av hjärtkärl eller hjärtoperationer. Dessa förändringar kvarstår i 10 dagar efter ingreppet. En ökning av antalet Asat i 2 gånger sker efter överdriven eller intensiv fysisk ansträngning, som ofta förekommer hos män, såväl som svår stress.

Reduktion av AST kan huvudsakligen bero på nekrotiska förändringar i leverparenchymen, dess brist och brist på vitamin B6. På grund av det faktum att AST är involverad i bildandet av karbamid, indikerar reduktionen ett brott mot njurarna.

Således är nivån av AlAT och Asat en viktig indikator på levern, hjärtat och andra organ. På grund av dessa enzymers höga känslighet kan vissa patologiska processer identifieras även innan de första symptomen uppträder. Faktorer som fet mat, intag av överdrivna mängder paracetamol, antibiotika eller alkohol kan påverka nivån av ALT och AST, så dessa faktorer bör uteslutas före tävlingen för att få ett tillförlitligt resultat.

Normer och förändringar i blodanalys för ALT och ASAT

Biokemiska blodprov för ALAT och Asat förskrivs oftast vid diagnos av leversjukdom. I vissa fall förskrivar läkaren patienten dessa studier vid diagnos av patologier i hjärt-kärlsystemet och skelettmusklerna. Vad betyder beteckningarna AlAT och Asat, och vad kan avvikelser av dessa indikatorer från normen indikera?

Biokemisk analys av blod på ALT

Alaninaminotransferas (Alat) är ett intracellulärt enzym från gruppen aminotransferaser som deltar i metabolism av aminosyror.

Den största mängden alaninaminotransferas finns i lever- och njurceller. Ett något lägre innehåll av detta enzym i cellerna i hjärtmuskeln, skelettmuskler, mjälte, bukspottkörteln, lung, erytrocyter. Aktiviteten av AlAT i serum hos män är något högre än för kvinnor.

Innehållet i detta enzym i friska människor är obetydligt. Men när celler som är rika på Alat förstörs eller skadas, släpps enzymet i blodet.

Indikationer för analys

Det finns vissa indikationer för att utföra ett blodprov för alaninaminotransferas:

 • diagnos av leversjukdom;
 • kontroll av patienter med olika typer av hepatit;
 • undersökning av kontaktpersoner vid utbrott av viral hepatit
 • donatorscreening.

norm

Norma AlAT i blodprovet beror på ålder. Dessutom är aktiviteten hos detta enzym hos män något högre än hos kvinnor.

Alatnivåns värde i blodanalysen hos barn under sex månader är mindre än 60 U / l, upp till ett år - mindre än 54 U / l, upp till sex år - mindre än 30 U / l, upp till 12 år - mindre än 38 U / l. För pojkar under 18 år bör denna indikator inte överstiga 27 U / l under normala förhållanden, för tjejer under 18-24 U / l. För vuxna män är det normala värdet av AlAT i blodet mindre än 41 U / l, för vuxna kvinnor - mindre än 31 U / l.

Förhöjda värden

Ökningen i värdet av alaninaminotransferas i blodprovet observeras i följande patologier:

 • viral hepatit;
 • giftig leverskade;
 • levercirros;
 • primär eller metastatisk levercancer;
 • fet hepatos;
 • obstruktiv gulsot;
 • allvarlig pankreatit
 • hypoxi, chock (vanligtvis i astmatiskt tillstånd);
 • myokardit, omfattande hjärtinfarkt;
 • myodystrofi, myosit
 • rätt hjärtsvikt
 • svåra brännskador
 • kronisk alkoholism
 • vissa hemolytiska sjukdomar;
 • Hepatotoxiska läkemedel (immunosuppressiva medel, antibiotika, anabola steroider, psykotropa läkemedel, cancer mot cancer, preventivmedel, sulfatläkemedel, salicylater).

Låga värden

En minskning av innehållet av Alat i ett blodprov kan förekomma i svåra leverskador, som kännetecknas av en minskning av antalet celler som producerar detta enzym. Sådana sjukdomar innefattar nekros av levern, levercirros. Även nivån av AlAT i blodet minskar med brist på vitamin B6 i kroppen.

Biokemisk studie av blod för Asat

I de flesta fall föreskriver läkaren blodprov samtidigt för Alat och Asat.

Aspartaminotransferas (AcAT) är ett enzym som är involverat i metabolism av aminosyror. Dess största mängd ligger i leverns celler, hjärtmyokardium, nervvävnad och muskler. Även detta enzym finns i cellerna i bukspottkörteln, njurarna och lungorna. I händelse av skador och patologier hos ovanstående organ släpps AST i blodet och därför ökar innehållet i blodprovet.

Indikationer för analys

 • diagnos av leversjukdomar;
 • diagnos av hjärtinfarkt och några andra sjukdomar i hjärtmuskeln;
 • diagnos av skelettmuskelpatologier.

norm

Norm för Asat i blodet hos barn upp till 12 månader bör inte vara högre än 60 U / l, upp till nio år - inte högre än 55 U / l, hos vuxna män - mindre än 41 U / l, hos vuxna kvinnor - mindre än 31 U / l.

Förhöjda värden

Nivået av aspartaminotransferas i blodet ökar med följande sjukdomar och tillstånd:

 • giftig, viral, alkoholisk hepatit;
 • primär och metastatisk levercancer;
 • akut pankreatit
 • kolestas;
 • svår angina, hjärtinfarkt;
 • pulmonell arterie trombos;
 • angiokardiografi, hjärtkirurgi;
 • reumatisk hjärtsjukdom i akut stadium;
 • myopatier (kroniska muskelsjukdomar);
 • skelettmuskulärskador
 • värmeslag
 • brännskador.

En liten ökning av AST observeras med överdriven muskelbelastning.

Lågt värde

En minskning av nivån av detta enzym i blodet indikerar en brist i kroppen av vitamin B6, svåra leverpatologier (brist i levern).

Förberedelser för blodprov på ALT och ASAT

För att undvika falska abnormiteter i blodprov för ALT, liksom för AST, är det nödvändigt att korrekt förbereda bloddonation.

 • En dag före blodprovtagningen är det nödvändigt att utesluta stekt, fet, kryddig mat, alkoholhaltiga drycker från kosten. Det rekommenderas att undvika ökad fysisk ansträngning.
 • Blod tas för analys på morgonen på tom mage, åtminstone åtta timmar ska passera från sista måltiden.
 • Det är inte nödvändigt att donera blod till dessa studier omedelbart efter fluorografi, röntgen, ultraljud, rektala undersökningar, fysioterapi.
 • Om patienten tar några mediciner, ska han underrätta den läkare som förskriver analysen. Vissa läkemedel kan väsentligt snedvrida testresultaten.

Kompetent avkodning av det biokemiska blodprovet för ALT, liksom för ASAT, kan endast utföras av en behörig läkare.

Vad är ALAT och ASAT i blodprovet. transkriptet

Alaninaminotransferas och aspartataminotransferas är endogena enzymer och är signifikanta markörer vid utförande av ett biokemiskt blodprov.

Fastän en ökad ALT-nivå inte entydigt indikerar förekomsten av hälsoproblem är båda dessa enzymer helt enkelt inte närvarande i blodet i stora volymer.

Ja, nivån på både ALT och AST kan öka med leveransavvikelser (till exempel med cirros eller hepatit), men andra markörer ska noggrant analyseras. Förresten kan nivån av ALAT ökas om hjärtinfarkt diagnostiseras.

ALAT och ASAT. Vad är det

Dessa enzymer är närvarande i vävnader från många organ. Normalt är aminotransferaser praktiskt taget odetekterbara i blodet. Den minsta aktiviteten hos enzymer bestäms av de naturliga regenerativa processerna i kroppen. Ökad nivå av AlAT och Asat är mycket känsliga markörer för skador på vävnaderna där de ingår.

Metoden för att bestämma aminotransferaser i den biokemiska analysen av blod har funnit bred tillämpning i klinisk praxis på grund av dess höga känslighet och specificitet.

Asat och Alat. norm

Aspartataminotransferas överskrider normalt inte 31 U / l för kvinnor och 37 U / l för män. Hos nyfödda bör räntan inte överstiga 70 U / l.

Alat hos kvinnor överskrider normalt inte 35 U / l, och hos män - 40 U / l.

Resultaten av analysen kan också presenteras i mol / timme * 1 (från 0,1 till 0,68 för AlAT och från 0,1 till 0,45 för AST).

Vad kan påverka transaminasernas funktion?

Förvrängning av analysresultaten kan resultera i:

 • användning av vissa läkemedel:
  • nikotinsyra
  • immunsuppressiva läkemedel,
  • choleretic,
  • hormonella preventivmedel etc.)
 • fetma
 • graviditet,
 • hypodynami eller överdriven motion.

Hur har studien gjorts?

För analys tas blod från en ven. Resultaten av den akuta studien ger inom 1-2 timmar. Med standarddiagnostik - inom 24 timmar.

För att få de mest tillförlitliga resultaten behöver du:

 • utesluta medicinering en vecka före provningarna (om detta inte är möjligt, måste du meddela läkaren om de tagna läkemedlen).
 • donera blod uteslutande på tom mage
 • En dag före studiens fysiska aktivitet är rökning, alkohol, fet och stekt mat utesluten - i två dagar.

Vad kan berätta analysen av ALaT och AsAT

Selektiv vävnadsaktivitet är karakteristisk för alaninaminotransferas och aspartataminotransferas. Om vi ​​betraktar innehållet i dessa enzymer i organ och vävnader, kommer listan att se ut som följer:

 • alaninaminotransferas: lever, njure, myokard, muskel;
 • aspartataminotransferas: myokard, lever, muskel, hjärna, njurar.

Det vill säga, med hänsyn till vävnadslokalisering av enzymer, kan Asat anses vara den mest specifika markören för myokardskada och AlAT - levern.

Jämförelse av enzymernas aktivitet gör att vi kan uppskatta djupet av skador på cellulära strukturer. Detta förklaras av det faktum att AlAT är lokaliserad i cytoplasma och AsAT i mitokondrier och delvis i cytoplasman.

Förhållandet: aspartataminotransferas / alaninaminotransferas kallas de-Rytis-koefficienten. För friska människor ligger koefficienten i intervallet från 0,91 till 1,75 och har inget diagnostiskt värde. Beräkning av förhållandet bör utföras när det finns en avvikelse från normen i den biokemiska analysen.

Till exempel, för leversjukdom anses alaninaminotransferas som en känslig markör. Med hepatit kan dess aktivitet öka med mer än 10 gånger, men en markant ökning av AsAT hos sådana patienter kommer att indikera svår levernekros.

Om nivån av aspartataminotransferas är mycket högre än för ALT, kan detta indikera närvaron av märkta fibrotiska förändringar i levern hos personer med kronisk hepatit. Även sådana förändringar observeras i kronisk alkoholism och läkemedelsinducerad hepatit.

I detta avseende är den Ritis-koefficient av stor klinisk betydelse. Vid hepatit av viral etiologi observeras en minskning av koefficienten under 1 (ju lägre indexet är, desto sämre är prognosen för sjukdomen). Indikatorer från en till två är karakteristiska för kroniska leversjukdomar som åtföljs av dystrofa förändringar. Ökning av värdet av koefficienten över 2 kan observeras med nekros av leverceller, vilket är som regel karaktäristisk för alkoholcirros.

Med hjärtinfarkt är indikatorn 2 eller mer.

Aspartataminotransferas är förhöjd, vad betyder det

Vid akut myokardinfarkt kan AST-nivån öka med en faktor 20 från normala värden. Det bör också noteras att förändringar i biokemiska analyser noteras även innan de klassiska tecknen på infarkt på EKG uppträder.

Vid akut koronarinsufficiens, förhöjt aspartataminotransferas diagnostiseras under dagen börjar ytterligare enzym värde minskar, och i flera dagar upp till det normala intervallet.

ASAT-nivåer ökar också i svåra attacker av kärlkramp, hjärtarytmier uttrycks tillsammans takyarytmiepisoder, akut reumatisk kardit, trombos, lungemboli, patienter efter hjärtkirurgi eller angiokardiografii

"Extra-hjärt" orsaker till en ökning av aspartataminotransferas, oftast leversjukdomar i olika etiologier. Dessa kan vara:

 • hepatit:
  • alkohol,
  • virala,
  • giftigt ursprung,
 • cirros,
 • maligna neoplasmer (båda med primär lokalisering i levern och metastatisk till hepatobiliärsystemet),
 • gallstasis (kolestas i samband med obstruktion av gallgångarna),
 • inflammation i gallblåsan (cholecystit) och gallkanaler (kolangit).

Dessutom kan orsakerna till ökningen av aspartataminotransferas vara akut eller kronisk pankreatit och varbildande processer (bölder och cellulit) i retroperitoneal fett.

En måttlig ökning av enzymer uppstår med ökad fysisk ansträngning. Vid allvarliga skador, krasch syndrom (destruktion av skelettmusklerna observeras) kan nivåerna av AlAT och AST öka många gånger.

Sällsynta orsaker ökning av transaminaser är ärftliga muskeldystrofi, hemolys, vaskulit och systemisk bindvävssjukdom, diffus åtföljs av förändringar i levern och / eller hjärtskada.

Alaninaminotransferas förbättras vad det betyder

ALAT är en specifik och känslig markör för hepatobiliära sjukdomar, därför uppfattas dess ökning oftast med:

 • akut hepatit (ju högre ALT, desto mer uttalad förstöring av celler, och kombinationen med hög AsAT indikerar allvarlig nekros).
 • obstruktiv gulsot (blockering av gallkanalerna i gallstenssjukdomar, giardias och obstruktion med metastaser eller tumörer);
 • fettdegeneration.

Andra orsaker förändringar i analyserna kan vara akut pankreatit, omfattande brännskador, chocker (traumatiska, hypovolemisk, kardiogen), muskeldystrofi, allvarliga blodsjukdomar, virala infektioner, återkommande felaktiga kosten (missbruk stekt fet, kryddig mat), stark fysisk och emotionell stress.

Ökat transaminas hos kvinnor

En uttalad ökning av transaminaser i tredje trimestern är ett dåligt prognostiskt tecken och indikerar utvecklingen av allvarlig preeklampsi.

Höga värden av alaninaminotransferas och aspartataminotransferas i samband med den kraftiga ökningen av urinsyra, kreatinin och alkaliskt fosfatas observeras vid eklampsi, åtföljd av skador på njurfiltreringsapparaten.

De särskilda orsakerna till ökningen av ALT och ASAT

I en separat kategori ingår parasitiska invasioner. I detta fall kombineras en uttalad ökning av ALT och Asat med eosinofili i det allmänna blodprovet.

Echinokocker kan påverka hjärt-, lever- och gallvägar, njurar, hjärnan och ryggmärgen, lungorna. De viktigaste manifestationerna av sjukdomen beror på lokaliseringen av parasiten. Icke-specifika manifestationer av echinokocker är allergiska reaktioner av okänd etiologi och markerad eosinofili.

Amoebic angrepp yttrar sig vanligtvis av den typ av amöbadysenteri, men också det finns extra-intestinala manifestationer - fettlever, lever abscess, amöbahjärnmetastaser, hjärtsäck, etc. Uppkomsten av sjukdomen visar sig genom buksmärta, diarré med blod och slem, i närvaro av foci i levern ökade alkaliskt fosfatas, ALT och AST.

I Giardiasis observeras en uttalad ökning av transaminaser under obstruktion med gallon av Giardia.

Vad ska man göra om transaminaser är förhöjda

Detta är en återspegling av de patologiska processerna som förekommer i kroppen. För utnämning av rätt behandling är det nödvändigt att genomgå en fullständig undersökning och identifiera orsaken till förändringen i analyserna.

Valet av läkemedel och kartläggning ska ske av en kvalificerad specialist.

Ökad ALAT och ASAT i blodet

I den moderna världen, med nästan alla diagnoser, skickar läkare patienter till blodprov för att bestämma antalet röda blodkroppar och vita blodkroppar. Men senast skickas människor i allt högre grad för att ta test för att bestämma antalet sådana enzymer som AlAT och Asat.

Vad är Alat och Asat?

Aspartataminotransferas, förkortad AsAT, är ett annat enzym som är involverat i syntesen av aminosyror. Aspartataminotransferas är också närvarande i alla vävnader i kroppen. Den största mängden Asat finns i hjärt- och skelettmusklerna i lever, lungor, njurar och vävnader i nervsystemet. Asat koncentreras inte bara i cellcytoplasmen utan även i mitokondrier.

Båda dessa enzymer är en intracellulär komponent, därför är deras innehåll i blodet ganska litet i frånvaro av patologier. I sin tur bidrar ökningen av halten av innehållet i dessa enzymer till deras transport från cellerna till blodet, vilket indikerar en massiv förstörelse av cellulära strukturer.

Selektiv vävnadslokalisering gör det möjligt att överväga aminotransferaser som markörenzymer: AlAT för levern, ASC för hjärtat.

Indikatorer för både transferaz har viktigt diagnostiskt värde.

Således ordineras analysen av ALT ofta för misstänkt leverskada av olika geneser. Och analysen på Asat kan visa hjärtpatologier som inte detekteras med ett elektrokardiogram (till exempel hjärtinfarkt).

Om Asat-värdet överstiger normalen, beror ofta på den så kallade de-Ritt-koefficienten.

De Ritis-koefficienten är förhållandet mellan proportionerna av båda transferaserna i blodet, namngivet efter den italienska forskaren Fernando de Ritis, som 1957 föreslog först att använda den för att diagnostisera leverskador.

Med beräkningen av de-Rytis-koefficienten är det möjligt att fastställa etiologin av leverskador, till exempel viral, dystrofisk eller alkoholisk, och tillsammans med studien av albumininnehåll är det möjligt att bedöma hjärtpatologier.

Standardsindikatorer

Mängden närvarande ALAT-enzym mäts i enheter per liter och varierar med växande uppkomst. Således överskattas värdet av alaninaminotransferas hos spädbarn alltid. Detta förklaras av det faktum att mycket hemoglobin efter födseln kommer in i barnets blodomlopp, som sönderfaller i kroppen över 3-5 veckor. På grund av denna process bildas bilirubin vilket medför en ökning av ALT-indexet. Denna fysiologiska process kallas postpartum gulsot.

Följande normer av ALT-värden noteras:

 1. De första fem dagarna efter födseln når nivån av AlAT 49 U / l. Vid efterföljande tid kan den stiga upp till 60 enheter / l.
 2. Från och med sex månaders ålder minskar mängden AlAT-innehåll till 54 U / l.
 3. Vid en ålder av tre är denna siffra cirka 33 U / l.
 4. Vid en ålder av sex år anses en hastighet på 29 U / l vara normen.
 5. Efter sex års ålder kan han igen växa upp till 39 O / l.
 6. Vid tonåren är värdet differentierat och förknippat med barnets kön, så för pojkar kan det uppgå till 27 enheter / l, och för flickor bara 24 enheter / l.

Normen för alaninaminotransferas i en vuxen kvinnas blod är 31 U / l, medan för män är räntan 41 U / l.

Det bör noteras att en ökning av alaninaminotransferasnivå i en kvinna under graviditetens första trimester anses vara normalt, medan det i senare perioder kan tala om den så kallade gestosen - en komplikation av graviditet, även kallad preeklampsi.

Innehållet i AST beror också på kön och ålder av personen. Högre räntor är karaktäristiska för män med tanke på den högre massan av muskelvävnad och barn på grund av aktiv metabolism och tillväxt av muskelvävnad.

Koncentrationen av AcAT hos kvinnor är inte mer än 31 U / l, medan för män når den 37 U / l.

Beroende på ålder och kön noteras följande normer av indikatorer för detta enzym:

 1. En hög nivå av aspartataminotransferas är karakteristisk för spädbarn upp till 5 dagar gamla. Under denna livstid når den 97 U / l.
 2. Vid ett års ålder når den presenterade siffran 82 U / l.
 3. Vid sex års ålder sjunker enzyminnehållet till 36 U / l.
 4. På 11-18 år är innehållet i Asat i olika könsblod olika. Så för pojkar är den här siffran ungefär 28 U / l, medan den inte överstiger 25 U / l hos tjejer.

Under graviditeten kan innehållet i Asat i honblodet skilja sig från normen inte bara i en större men också i en mindre riktning.

Avvikelse från det normala innehållet av enzymer i blodet kan prata om ett antal patologier. Således orsakar hjärtinfarkt en ökning i koncentrationen av AcAT 10, och till och med 20 gånger. Med koronarinsufficiens ökar denna siffra dramatiskt under dagen, varefter den gradvis återgår till normal.

Hållbar förhöjd AsAT i flera dagar tjänar som bevis på patientens kritiska tillstånd och med ytterligare ökning av indikatorn är en grund för att anta en ökning av organskador.

Ibland kan en ökning av Asatt observeras hos friska personer. Det kan orsakas av cancer mot cancer, antidepressiva medel, orala preventivmedel, ett antal lugnande medel samt alkohol eller nyligen överförd fysisk ansträngning.

Minskad enzymaktivitet kan uppstå med vitamin B6-brist eller nyligen hemodialys.

Reduktionen av Alat kan orsakas av allvarlig nekros av levervävnaden, liksom läkemedel som innehåller fenotasin och aspirin.

Skäl för att höja

Processen med celldöd är associerad med följande orsaker: skada, onkologi, utmattning, tung fysisk ansträngning, stress, i det här fallet avgår enzymet AcAT döda celler och går in i blodet. Denna process leder till det faktum att enzymet väsentligt ökar sin kvantitativa indikator (cirka 2-20 gånger) i humant blod.

Ökningen av denna indikator uppträder när det finns problem och funktionella avvikelser hos följande organ:

 • lever och gallblåsan (levercancer, olika hepatit, amoeboidinfektioner, inflammation i gallkanalerna);
 • hjärta (koronar insufficiens, hjärtinfarkt, angina pectoris, reumatisk cardit);
 • skelettmuskler - skador och dystrofi av muskulösa muskler;
 • bukspottkörteln (retroperitoneal cellulosaflymon, akut pankreatit);
 • infektionssjukdomar (vaskulit, viral mononukleos).

Om de kvantitativa indikatorerna för enzymet växer, kan detta indikera att intilliggande vävnader är involverade i sjukdomspatologiska sjukdomen. Man bör komma ihåg att hos patienter med angina och cirros är mängden Asat inte längre än normens gränser.

Orsakerna till en ökning av enzymet i blodet kan vara sjukdomar hos ett antal organ (för det första är det hjärtat och levern). I det här fallet står läkare inför uppgiften att identifiera sjukdomen som ett eller annat organ har orsakat en förändring i koefficienten för enzymet AsAT i blodserum.

När det gäller enzymet AlAT kan det noteras att analysen av biomaterialet för att identifiera den kvantitativa koefficienten AlAt utförs i medicinska institutioner för att diagnostisera sjukdomar som utvecklas i levern, gallröret, skelettmusklerna samt identifiera sjukdomar i hjärtmuskeln.

Diagnosen kan ge en riktning mot bloddonation för bestämning av enzymet Alat, om han vill få en mer fullständig diagnostisk bild och för att avslöja vissa störningar i människokroppen. Vanligtvis ges denna riktning om läkaren vill lära sig om effekten av droger eller andra toxiska läkemedel på leverns tillstånd. Hepatit kan också vara en viktig orsak att passera AlAT. Indikatorer för detta enzym återspeglar graden av leverskador i människokroppen. Dessutom är denna analys obligatorisk från blodgivare.

Av anledningar till oro för din hälsa och behovet av att bli testad för ALT kan du fråga din läkare eller om du befinner dig i något av följande symtom:

 • generell sjukdom
 • misshandel eller kräkningar
 • svag aptit
 • missfärgning av urin;
 • gulning av huden;
 • färgförändring av avföring
 • regelbunden buksmärta, liksom uppblåsthet.

För att få det mest exakta testresultatet för ALT måste du ordentligt förbereda din kropp. Biomaterialet, i detta fall, blod, doneras tidigt på morgonen på en tom mage. Den sista måltiden innan analysen ska äga rum senast 8 timmar. Blod tas från en ven.

Alat kan överskridas i följande fall:

 • obalanserad näring
 • virusinfektioner;
 • pankreatit i det akuta skedet;
 • brännskador av stora delar av huden;
 • tillstånd av chock;
 • mononukleos;
 • problem med det hematopoietiska systemet;
 • överdriven motion;
 • myodystrophy.

behandling

Om du, efter ett besök hos läkaren, lärde dig att innehållet i Asat överskrids i blodet, måste du snabbt ta bort de faktorer som orsakade sådana förändringar i kroppen. Det rätta beslutet skulle vara att ge upp alkohol och välj en alternativ behandling som inte skulle orsaka sådana biokemiska förändringar.

För att minska koncentrationen av AST i blodet bör det ske under överinseende av en läkare. Under behandlingen bör patienten samråda med en kardiolog och en hepatolog.

Under behandlingen bör man vara uppmärksam på inflammatoriska processer i kroppen, såväl som hjärt- och leversjukdomar, vilket kan leda till ett liknande överskott av normen. I sådana fall kräver patienten sjukhusvistelse, behandling och periodisk övervakning av enzymets nivå i blodet.

För att sänka koncentrationen av ALT i blodet är det nödvändigt att ta reda på vilken patologi som orsakade förändringar i kroppen och att behandla den. Vid behandling av levern, som vanligtvis orsakar en ökning av ALT, föreskrivs mediciner som förbättrar funktionen av mage, hepatoprotektorer och koleretiska droger. Vid tillämpning av ovanstående medel är det värt att samråda med en läkare, eftersom dessa läkemedel har ett antal kontraindikationer.

En ökning av AlAT i blodet kan vara mottagande av olika läkemedel som du ska sluta ta och välja en annan behandling med en läkare. För att minska AlAT i blodet är det också värt att ändra din kost, börja äta mat som innehåller D-vitamin. En hälsosam livsstil hjälper dig att återhämta sig.

Under hela behandlingen, för att spåra resultatet över tid, är det värt att donera blod för en biokemisk analys för att ta reda på hur väl den behandling som valts för patienten är lämplig för honom.