Vilka är konsekvenserna av typ 2-diabetes hos män och kvinnor?

Diabetes mellitus av vilken typ som helst är en mycket listig sjukdom. Konsekvenserna av diabetes är inte mindre hemska än han själv. En sjuk person kan påverkas av ganska allvarliga komplikationer av sjukdomsförloppet. Dessa är följande:

 • nefropati;
 • diabetisk retinopati;
 • artropati;
 • nedsatt mikrocirkulation;
 • angiopati;
 • polyneuropati;
 • encefalopati;
 • katarakter;
 • diabetisk fot.

retinopati

Om diabetes av den andra typen startas, kan näthinnans patologi börja. Praktiskt taget alla patienter, oavsett ålder, kan förlora syn.

Det finns alla nya kärl, svullnad och aneurysm. Detta beror på att blödningar i det visuella organet identifieras. I denna situation är sannolikheten för retinalavlossning hög.

Diabetisk retinopati förekommer hos personer med typ 2-diabetes (både män och kvinnor). Två decennier efter sjukdomsuppkomsten påverkar retinopati redan 100 procent av patienterna.

Näthinnans tillstånd beror direkt på graden av försummelse av sjukdomen.

nefropati

Om processen med förstörelse av renalglomeruli och tubulatet börjar, kan vi tala om uppkomsten av utvecklingen av nefropati. Störningar av metaboliska processer orsakar ganska allvarliga patologier i njurvävnaden. Dessa är artärer och små arterioler.

Förekomsten av denna komplikation av diabetes typ 2 når 75 procent av det totala antalet patienter. Diabetisk nefropati kan uppstå länge utan några symtom.

Vid senare skeden kan njursvikt uppträda och i kronisk form. Om saken är för avancerad kan det till och med kräva konstant dialys eller njurtransplantation. Vid nefropati kommer en patient med äldre eller medelålders ålder få en funktionshinder.

angiopati

Angiopati är en ganska formidabel komplikation av typen 2 diabetes. När denna sjukdom observeras:

 • skador på blodkärlen
 • gallring av kapillärväggarna, deras bräcklighet och sårbarhet.

Medicin identifierar 2 typer av sådan skada: mikroangiopati, liksom makroangiopati.

När mikroangiopati påverkar njurarna och ögonens blodkärl. Med tiden börjar problem med njurarnas funktion.

När makroangiopati påverkar kärl i nedre extremiteterna och hjärtat. Sjukdomen fortsätter vanligen i fyra steg. Första arteriella ateroskleros uppstår, som endast kan diagnostiseras genom instrumentell undersökning. Vidare börjar smärta i underben och lår när man går.

I tredje stadiet av sjukdomsutvecklingen intensifieras smärta i benen, speciellt om patienten tar en horisontell position. Om du byter position blir patienten mycket lättare.

Sår förekommer i sjukdoms sista skede, och gangren börjar utvecklas. I avsaknad av sjukvård finns en hög sannolikhet för dödsfallet.

Mikrocirkulationsstörning

Den främsta orsaken till diabeteskomplikationer är ett brott mot mikrocirkulationen i fartygen. Detta blir en förutsättning för att patienterna i en tillräckligt ung ålder kan bli handikappade. Detta tillstånd kan vara ett resultat av problem med vävnadsnäring. I vissa fall kan utvecklingen av en diabetisk fot börja.

Diabetisk fot

Denna sjukdom orsakas av skador på nerverna och blodkärlen i benen i typ 2-diabetes. Det finns ett brott mot vävnadsnäring och blodcirkulation genom kärlen. I början av sjukdomen kan patienten känna tinning eller brännande känsla på ytan av nedre extremiteterna.

Patienten kommer ständigt att driva:

 1. svaghet;
 2. smärta i benen
 3. domningar i benen;
 4. sänka tröskelvärdet för smärtkänslighet.

Om en infektion har inträffat kommer den patogena mikrofloran att sprida sig mycket snabbt, vilket påverkar andra diabetiska organ. Enligt skadans allvar kan 3 steg av diabetisk fot särskiljas:

 1. diabetisk polyneuropati i nedre extremiteterna (nervändarna påverkas);
 2. ischemisk (undernäring av kärlvävnad);
 3. blandad (med stor fara för benen).

Riskgruppen omfattar de personer som är sjuk med diabetes i mer än 10 år. För att eliminera en sådan komplikation av sjukdomen är det viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt dina skor, förhindrar bildandet av halshinner och sprickor på fötterna. Detta gäller särskilt för män med tunga arbetsscheman.

katarakt

Denna konsekvens av typ 2-diabetes kan orsaka synförlust. Hög glukos påverkar linsen och intraokulär vätska negativt.

Linsen i sig börjar absorbera fukt och sväller, vilket leder till en förändring i dess förmåga att brytas.

Försämrad cirkulation, såväl som näringsbrist, kan orsaka linsopacitet. Det är karakteristiskt att en grå star påverkar båda ögonen samtidigt.

Det är viktigt! Denna sjukdom kan uppstå hos dem som lider av diabetes länge. Om det i en tidig ålder finns en förlust av syn eller en signifikant minskning av det, kommer patienten då att få en funktionshinder.

encefalopati

Vid diabetisk encefalopati är det nödvändigt att förstå hjärnskador. Det kan orsakas av:

 • cirkulationsstörningar
 • syrehushållning;
 • massdöd hos nervceller i hjärnan.

Diabetisk encefalopati kan uppstå som allvarlig smärta i huvudet, nedsatt synkvalitet och asthenisk syndrom.

Denna patologi kan detekteras hos mer än 90 procent av patienterna med diabetes. I de tidiga stadierna av sjukdomen finns det nästan inga symtom. Vidare kommer symtomen på sjukdomen att vara likartade med försvagad hjärnaktivitet hos äldre.

När encefalopati utvecklas kommer det att finnas:

 • ökad ångest;
 • trötthet uppbyggnad;
 • reducerad koncentrationsförmåga
 • ökad sömnlöshet;
 • ökad huvudvärk.

Smärta i huvudet kan kallas krama och inte ge möjlighet att fokusera uppmärksamhet. Patienten kan inte gå utan skakhet, han är överhald av yrsel, liksom brist på samordning.

Adynamia, slöhet, medvetandestörning är kopplad till sjukdomsbilden.

artropati

Diabetisk artropati utvecklas hos de diabetiker som lider av en sjukdom i mer än 5 år. Medicinen vet fall där artropati inträffade hos ungdomar upp till 25-30 år.

Med denna sjukdom känns patienten smärta när han går. Sjukdomen sker i en ganska svår form och kan bli en orsak till funktionshinder, även i ung ålder. En sådan patologi hos skelettsystemet kan uppstå som ett resultat av diabetisk acidos eller förlust av kalciumsalter.

Först och främst påverkar sjukdomen sådana leder:

De kan svälla något, och detta kommer att öka temperaturen på huden på nedre extremiteterna.

En sådan allvarlig patologi är den extrema svårighetsgraden av diabetes. Vid detta stadium av sjukdomen kan signifikanta förändringar i hormonnivåerna noteras. Hela processen ska övervakas av en läkare-endokrinolog.

Konsekvenser av diabetes

Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som stör metabolism i kroppen hos män och kvinnor. Det är helt omöjligt att återhämta sig från diabetes, en person måste övervaka blodsockret under hela livet och följa den diet som ordineras av läkaren. Enligt statistik lever patienter i typ 1-diabetes sällan i 50 år. Vad innebär diabetes mellitus:

 • Livsstil förändring.
 • Begränsning av arbetskraften.
 • Begränsningar av fysiska aktiviteter (turism, sport).
 • Dåligt psykologiskt tillstånd.
 • Erektil dysfunktion.
 • Komplikationer av alla mänskliga organ (lesioner av blodkärl, inre organ och nervvävnad).
 • Ökad risk för säkerhetssjukdomar.

Människor med positiv inställning noterar några positiva aspekter av denna sjukdom. Personen blir mer ansvarsfull, samlad, eftersom sjukdomen kräver det. De flesta män ändrar livsvärden, många ägnar mer tid till familj och kära. Men en metabolisk störning medför en sträng negativ natur.

Läkarna bestämde sig för att dela komplikationerna i tre typer:

 • Akuta komplikationer.
 • Sena komplikationer.
 • Kroniska komplikationer.

Akuta komplikationer

Denna grupp är den farligaste följden av diabetes, eftersom den utgör ett hot mot både människors hälsa och hans liv. Akuta komplikationer utvecklas mycket snabbt och om några dagar eller timmar kan det orsaka allvarliga skador på kroppen. Det finns flera typer av akuta effekter av diabetes som kräver olika behandlingsmetoder.

ketoacidos

Ketoacidos är ett tillstånd där kroppen inte kan producera den erforderliga mängden insulin, men nivån på socker i blodet och ketonkroppen stiger ständigt. Ketonkroppar är nedbrytningsprodukter av fetter, vilka när de släpps ut i urinen uttrycks av den långlivade lukten av aceton. Detta beror på en överträdelse av syrabasbasen i kroppen och dess uttorkning. Ketoacidos utvecklas mycket snabbt och på kortast möjliga tid kan orsaka allvarliga skador. Symptom på ketoacidos:

 • Oförklarlig viktminskning.
 • Torr mun, törst.
 • Illamående och kräkningar.
 • Ökad koncentration av glukos och ketoner i blodet.
 • Diarré.
 • Takykardi och hjärtklappningar.
 • Yrsel och huvudvärk.
 • Ökad irritabilitet.
 • Humörsvängningar.
 • Torrhet och skalning av huden.
 • Minskad arbetskraft, konstant slöhet.
 • Ökad urinering.
 • Lukten av aceton från munnen.

Om du inte omedelbart söker medicinsk hjälp kan ketoacidos leda till svullnad i hjärnan. Enligt statistiken leder 70% av fallen till denna komplikation till patientens död.

Akut njursvikt

Akut njursvikt är njurskador orsakad av svår uttorkning (uttorkning). Av denna anledning kan njurarna inte klara sina ansvarsområden och sluta arbeta. Giftiga ämnen förblir i kroppen, och därmed förstörs det från insidan. Erkänna denna komplikation med följande tecken på förgiftning:

 • Förvirring av medvetandet.
 • Svullnad i benen.
 • Illamående och kräkningar.
 • Huvudvärk.
 • Ökad trötthet.

Att rensa kroppen av tecken på uttorkning är det rätta sättet att behandla akut njursvikt. Patienten ges dialys och frigör blod från toxiner. När normala blodsockernivåer uppnås, fortsätter njurarna deras arbete.

hypoglykemi

Hypoglykemi - patientens tillstånd när blodsockernivån når 2,8 mmol / l och under. Denna komplikation är farlig eftersom den stör en persons normala närvaro i samhället och begränsar honom i många aktiviteter. Om glukosnivån når en kritisk nivå förlorar diabetiker medvetenheten. Underlåtenhet att ge hjälp leder till dödsfall eller funktionshinder. Hypoglykemi orsakar ofta allvarlig skada på hjärnans foder. Bland de viktigaste komplikationerna hos diabetiker är:

 • Ögonsjukdomar (katarakt, diabetisk retinopati, glaukom).
 • Nedsatt njurfunktion.
 • Neuropati (autonom eller perifer).
 • Skador på hjärt-kärlsystemet.
 • Vaskulära sjukdomar.
 • Hjärtinfarkt, stroke.

Den farligaste konsekvensen av hypoglykemi är diabetisk (hypoglykemisk) koma. Detta är en diabetisk förlust av medvetande på grund av låga blodsockernivåer. Före själva komana har patienten epileptiska anfall. Det har varit fall att när en person faller kan de bryta ben eller skada vävnad. I värsta fall sker hjärnödem, vilket leder till döden.

Hyperosmolär koma

Hyperosmolär koma uppträder när den moderata förloppet av diabetes mellitus, som stoppas av medicinering och en diet som ordineras av en läkare. Statistiken visar att i 60% av de fall en person dör, står de återstående 40% av patienten inför allvarliga komplikationer. Denna typ av koma karakteriseras av jättepinnar i blodsockernivåer, vid vilken glukoskoncentrationen når 55 mmol / l. På grund av hyperosmolär koma har diabetiker hjärnskador, och sedan förlorar de sin hörsel och syn. Neurologiska sjukdomar och Alzheimers syndrom utvecklas.

Laktocidotisk koma

Denna typ av koma förekommer hos personer med diabetes mellitus, åtföljd av hypoxemi. I detta fall har en diabetiker allvarliga sjukdomar i andningsorganen och hjärt-kärlsystemet. På grund av brist på syre i kroppen ökar koncentrationen av glykogen vilket leder till en ökning av mjölksyrans nivå. Laktocidotisk koma är mycket sällsynt, och det uppstår på grund av en kränkning av njurarna. Enligt statistiken leder det i 80% av fallen till patientens död.

Sena effekter av diabetes

I allmänhet förekommer sena komplikationer av diabetes mellitus flera år efter den första upptäckten. De är farliga, eftersom de sakta, men ständigt förvärrar hälsan hos diabetiker. Även den rätta behandlingen garanterar inte en persons positiva resultat. Sena komplikationer inkluderar:

 • Mikroangiopati.
 • Cerebral infarkt.
 • Blödning.
 • Diabetisk retinopati.
 • Hypertension.
 • Myokardinfarkt.
 • Atherosclerosis.
 • Viktminskning.
 • Nefroskleros.
 • Ateroskleros, gangren.
 • Infektion.
 • Neuropati (vegetativ och perifer).

Diabetisk retinopati

Denna skada på ögonkärlen, vilket medför en kränkning av blodcirkulationen. På grund av dålig cirkulation i diabetisk atrofi och dystrofi hos optisk nerv uppträder näthinnan, vilket kan leda till blindhet. Risken för denna komplikation är att den passerar utan symptom. Patienter i sällsynta fall märker en kraftig försämring av synen och utseendet på flytande fläckar i ögonen. Det är extremt svårt att diagnostisera det, eftersom det är nödvändigt att undersökas av flera specialister och att genomgå olika laboratoriemetoder för undersökning.

Diabetisk angiopati

Angiopati uppstår på grund av skador på blodkärlen och nervsystemet. Denna sjukdom är farlig eftersom den leder till fullständig blindhet. Angiopati förekommer både hos en vuxen och ett barn. På grund av den höga koncentrationen av glukos i blodet förstörs blodkärlens väggar, vilket bryter mot kapillärernas konduktivitet. Detta leder till blockering av blodkärl och metaboliska störningar.

Kroniska komplikationer

Kroniska komplikationer av typ 1 och typ 2 diabetes uppträder 10-15 år senare med diagnosupplösningen. Förhöjt blodsocker påverkar hela kroppen som helhet.

Diabetisk fot

Diabetisk fot är en av de allvarliga komplikationerna av diabetes, vilket uttrycks av skador på vävnaderna i nedre extremiteterna. Sår och sår som bildas på benen läker under mycket lång tid, även med försiktighet, vilket ökar risken för infektion. Om du inte börjar behandla den minsta fotskadorna i tid, kan gangren utvecklas över tiden. Den sista etappen av denna sjukdom leder till amputation av benet.

Gestationsdiabetes

Denna typ av sjukdom innebär utveckling av diabetes under graviditeten. Detta förklaras av det faktum att framtida mammas kropp fungerar för två, och ofta finns det problem med ämnesomsättningen, varför nivån av glukoskoncentration i blodet har en onormal figur. Sjukdomen är farlig för både kvinnor och fostret. Det finns fall av diabetes hos barn från födseln, när graviditetsdiabetes uppträder hos en kvinna under graviditeten, även om problem med sockernsnivå i blodet före uppfattningen aldrig har inträffat.

fartyg

Diabetiker har ofta allvarliga blodkärlproblem. Högt blodtryck förvärrar signifikant kärlsjukdomens gång. De destruktiva processerna kan påskynda följande faktorer:

 • Rökare.
 • Dricker alkohol.
 • Underlåtenhet att följa kosten.
 • Brist på fysisk aktivitet.

Blodkärl förstörs på grund av felaktig glukosutgång. Det höga innehållet av socker i kroppen ökar permeabiliteten hos blodkärlen. Detta medför en metabolisk störning som påverkar driften av alla system. Kardiovaskulärsystemet ligger i den högsta riskgruppen.

njurar

I diabetes är njurarna ofta allvarligt skadade. Hög koncentration av socker i blodet leder till njursvikt, varför diabetiken tvingas att tillgripa dialys - för att rensa toxinerna, eftersom njurarna inte klarar av denna uppgift. I ett avancerat stadium av njursvikt kan en organtransplantation vara nödvändig. Dödligt utfall kan inte undvikas, om inte starta behandling av sjukdomen i tid.

Låt oss sammanfatta. Diabetes är en mycket farlig och smutsig sjukdom som kan påverka nästan alla delar av kroppen. Om du märker några symptom som oroar dig, låt inte allt gå till chans och kontakta din läkare. Annars kan det vara för sent, och diabetes diagnostiseras bäst i sitt första skede.

Vad är komplikationerna av diabetes?

Diabetes mellitus är en farlig kronisk sjukdom som allvarligt hämmar människans liv. Denna sjukdom tvingar patienten att följa en diet och genomgå regelbunden behandling för att förhindra exacerbationer. Det är omöjligt att bota den här sjukdomen, men efter läkarens rekommendationer är det möjligt att uppnå full kompensation och bli av med symptomen med 80-90%. Men komplikationer av diabetes är vanligare än vad vi skulle vilja ha. Varje fall kännetecknas av ett antal specialfunktioner. För att läsa mer om detta läs vidare.

Orsaker till komplikationer vid typ 1 och 2 diabetes

Oavsett det försämrade tillståndet hos en person med diabetes har han sin egen anledning. I flera årtionden har läkare pratat om de faktorer som orsakar komplikationer, men de har fortfarande inte lyckats fullt ut bestämma dessa fenomens natur. Det finns emellertid ett antal omständigheter som bidrar till utseendet av oönskade fysiologiska förändringar. De vanligaste är listade nedan:

 • felaktig diet, vilket orsakar metaboliska störningar;
 • överskott av glukos och / eller natrium;
 • ökad blodsockerkoncentration
 • ackumulering av mjölksyra i kroppen.

Typer av komplikationer

Diabetes mellitus, som en separat endokrinsjukdom, utgör inte ett hot mot människors hälsa. Denna sjukdom är farlig eftersom det orsakar många allvarliga komplikationer, som nästan aldrig går bort utan spår. Tack vare högteknologisk vetenskaplig forskning har medicin fått mycket användbar information om var och en av de olika varianterna av försämring.

akut

Komplikationer av diabetes, klassificerad som akut, är det mest allvarliga hotet mot livet. Dessa inkluderar processer som utvecklas mycket snabbt och orsakar att patienten försämras till kritisk punkt. I bästa fall tar utbrottet upphov till flera dagar. Komplikationer som utvecklas om några timmar är mycket vanligare. Och de och andra i avsaknad av akutsjukvård leder oundvikligen till döden. Tabellen nedan innehåller allmän information om var och en av de möjliga akuta komplikationerna av diabetes mellitus:

Komplikationer av diabetes: hur man undviker tidig död

Om en sjukdom upptäcks bör behandlingen påbörjas omedelbart, annars kommer sjukdomen oundvikligen att utvecklas. Medvetenhet om följderna av patologi, och hur man undviker sitt utseende i diabetes, kommer att hjälpa patienten att behålla sin hälsa.

Orsaker till diabeteskomplikationer

Den främsta orsaken till förekomsten av diabetes är patientens bristande överensstämmelse med läkarens kliniska rekommendationer. Förr eller senare uppträder sjukdomseffekterna hos alla diabetiker, men med efterlevnad av medicinska recept kan tiden för deras förekomst försenas avsevärt.

Komplikationer av typ 1-diabetes

Typ I förekommer ofta hos barn eller ungdomar, men det finns ofta endast när hälsoproblem uppstår. Patienter med diabetes av den första (insulinberoende) typen mer än patienter med den andra typen. De är benägna att uppstå sjukdomar som retinopati, nefropati. Hos diabetiska kvinnor kan effekterna uppträda under graviditeten och komplicera sin kurs.

I ålderdom förekommer oftast typ 2-diabetes (insulinberoende). Eftersom den andra typen av sjukdom är mindre aggressiv än den första, utvecklas komplikationer med det mycket långsammare. De viktigaste konsekvenserna av typ II är makroangiopati (skador på stora kärl), neuropati (skador på nervsystemet). Mikroangiopatier (skador på små kärl), i synnerhet retinopati (utseende av blindhet), med insulinoberoende diabetes, är diagnostiska kriterier för svårighetsgraden av patologi.

Icke-insulinberoende diabetes med flera komplikationer

Den andra typen av diabetes uppträder vanligtvis med flera vaskulära och neurologiska problem. Med tanke på att det under lång tid fortsätter att döljas, uppenbaras det även när de blir irreversibla. De många patologiska förändringarna försämrar prognosen för patienternas liv.

Diabetes: komplikationer i ben, ögon, njurar

Retinopati är den främsta orsaken till synförlust hos patienter med denna sjukdom. De försämringar som sjukdomen ger till ögonen är de mest specifika för denna patologi. Dessutom är näthinnan lätt att undersöka utan invasiv ingrepp. Därför anses fundusundersökning vara "guldstandarden" för att diagnostisera progressionen av denna sjukdom.

Njurskador i diabetes är den främsta orsaken till funktionshinder och dödlighet hos diabetiker. Enligt statistiken utvecklas de hos 50% av typ I-patienter och hos 30% av typ II-patienter. En specifik följd av sjukdomen betraktas som "diabetisk fot" - skador på benens mjukvävnad, som uppträder på grund av patologin hos perifera nerver och blodkärl. Resultatet av "diabetisk fot" är gangrän och sepsis.

Vaskulära komplikationer av diabetes

Försämring av fartygen förekommer redan i de tidiga stadierna. Kliniskt kan de inte manifestera, men de ständigt fortskrider. Endokrinologi skiljer dessa typer av diabetiska vaskulära effekter:

 • akut eller kronisk;
 • specifika eller icke-specifika
 • tidigt eller sent
 • mikro- eller makroangiopati.

Lokalisering av vaskulära problem kan vara olika hos varje patient: Patologi kan utvecklas i ögonen, njurarna, hjärt- och kärlsystemet, nervsystemet, matsmältningsorganen och huden.

Akuta komplikationer av diabetes

Akuta konsekvenser inkluderar koma. Det finns ketoacidotisk, hyperglykemisk, mjölksyrasotisk, hypoglykemisk koma. Det här är allvarliga konsekvenser som hotar patientens liv. De förekommer med sub- eller dekompenserad sjukdomsförlopp. Sannolikheten för att utveckla akuta komplikationer ökar om patienten har samtidiga kroniska sjukdomar.

Sena komplikationer av diabetes

De kroniska eller sena effekterna av denna sjukdom är uppdelade i specifika (diabetisk retinopati, nefropati, "diabetisk fot") och icke-specifik (katarakt, hjärt-kärlsjukdom, ateroskleros). Konsekvenserna av sjukdomen är olika.

Mikroangiopati (skador på småkaliberkärl) uppträder i ögonstrukturen (retinopati), njure (diabetisk glomeruloskleros), ben ("diabetisk fot") och hud (dermopati).

Makroangiopati (skador på kaliberkärl) uppträder i aorta (aorta-ateroskleros), kransartärer (ischemisk hjärtsjukdom), cerebrala artärer (cerebral ateroskleros), perifera artärer (ateroskleros i benens artärer).

Neuropati förekommer i hjärnan (akuta neurologiska störningar), perifera nerver (polyneuropati i kranialnerven, polyneuropati i ryggmärgen, visceral neuropati).

Vilka är riskfaktorerna för sena händelser? Förekomsten av kroniska sjukdomar hos en diabetiker påverkas huvudsakligen av typen av diabetes, patientens ålder och förekomsten av samtidiga patologier.

ketoacidos

Ketoacid koma förekommer oftast hos diabetiker med typ I (insulinberoende). I 30% av fallen blir denna koma den första manifestationen av sjukdomen. Orsaker till ketoacidos:

 • akut intag av diabetes när patienten är omedveten om sin sjukdom;
 • misslyckande att följa en diet
 • otillräcklig dos insulin, förändring av läkemedlet, plötslig uppsägning av hans upptagande;
 • ökade insulinbehov (under graviditet, med förvärring av kroniska sjukdomar, på grund av långvarig användning av diuretika, kortikosteroider).

Mot bakgrund av allvarlig insulinbrist observeras en kraftig minskning av glukosupptagning (utnyttjande) av vävnaderna. Kroppen "sänker" i glukos, och cellerna upplever akut glukossvält. Uttorkning utvecklas, urinering minskar. I vävnader ackumuleras giftiga metaboliska produkter - ketoner. Njurarna har inte tid att ta bort dem från kroppen.

Hyperglykemisk koma

Denna typ av koma är mer karakteristisk för äldre patienter med långvarig II-typ. Grunden för patogenesen av hyperglykemisk koma är dehydrering, höga nivåer av glukos och natrium i blodet, ökad osmolaritet i blodet, accelererad koagulering. Coma utvecklas gradvis, ofta inom 10-14 dagar. Följaktligen ökar symtomen själva långsamt. En särskiljande egenskap hos hyperglykemisk koma är frånvaron av blodketoner i bakgrunden av höga glukosnivåer.

Förebyggande av diabeteskomplikationer

För att fördröja eller förhindra komplikationer (tidigt eller sent), bör en diabetiker strikt följa alla läkares recept:

 • hålla fast vid en diet
 • engagera sig i måttlig övning
 • ta mediciner som används för att sänka blodsockernivåerna (hypoglykemiska medel och insulinpreparat);
 • mät regelbundet blodsockernivån.

Förändringar i livsstil, näring och läkemedelsbehandling för sjukdomen - livslånga åtgärder. För att patienterna ska komma ihåg dem rekommenderas det att läkare ska ge ut patienter med särskilda broschyrer-påminnelser där du kan hitta information om förebyggande åtgärder, lära dig att hålla matdagböcker, insulinkalendar.

Behandling av diabetes komplikationer

Behandling av kroniska diabetiska konsekvenser består i att stabilisera nivån av glukos, normaliserande kroppsvikt, blodtryck. Det är nödvändigt att begränsa saltintaget, följa en speciell diet, ta antidiabetika och andra läkemedel, injicera insulin.

Akutvård för akuta komplikationer efter diabetes mellitus är oskiljaktig från behandlingen av diabetes själv. Normalisering av glykemi blir en prioriterad uppgift, inte bara för första hjälpen till diabetiker, men också för efterföljande behandling.

Ofta krävs kirurgisk ingrepp vid akuta diabetiska tillstånd (gastrisk blödning, "falskt akut underliv", purulenta hudsår, gråtande sår). Det bör utföras efter en preliminär minskning av blodsockernivån. Annars finns det hög risk att utveckla infektiösa komplikationer efter operation.

Komplikationer av graviditet vid diabetes

Diabetes i en gravid kvinna är farlig för fostret och mest gravid. Möjliga patologier beror på graviditetsåldern. I de tidiga stadierna av diabetes är det således farligt för utvecklingen av fostrets defekter och missbildningar och missfall och i senare skeden - för intrauterin tillväxtnedgång, fetthaltsvikt, missad abort.

Gravida diabetiker är mer benägna att utveckla kranskärlssjukdom, nefropati och toxicos tolereras hårdare. Laboratorieövervakning av blodsockernivån hos gravida kvinnor är en viktig screeningsstudie. Det ingår i listan över obligatoriska tester under graviditeten.

Diabetes komplikationer

Dålig diabeteskontroll är en viktig orsak till diabeteskomplikationer. Diabetisk polyneuropati och angiopati (skador på nerverna och blodkärlen) hindrar diabetiker från att upptäcka sår, blötsutslag, infektioner i underbenen i tid, vilket med en ogynnsam sjukdomsförlopp är fylld med amputation.

Varje femte sjukhusvistelse för diabetes är förknippad med fötterna. Korrekt diabetesfotvård kan förhindra dessa allvarliga komplikationer.

Diabetes och infektioner

I diabetes är kroppen mer sårbar mot smittsamma och inflammatoriska sjukdomar i mjukvävnader och andra sjukdomar. Det höga innehållet av glukos i blod och vävnader skapar gynnsamma förutsättningar för den snabba utvecklingen av patogena bakterier. Diabetiker lider ofta av njurar (pyelonefrit) och blåsor (blåsor), vagina, tandkött, infektioner i huden och nedre extremiteter.

Tecken på en smittsam process hos patienter med diabetes mellitus:

Tidig upptäckt av smittsamma komplikationer är nyckeln till framgångsrik behandling. Om du har några av de angivna symtomen, kontakta omedelbart en läkare:

 • Feber (ökning i kroppstemperatur över 38 ° C
 • Chills eller svettning
 • Hudutbrott
 • Smärta, rodnad, svullnad, ömhet och lokaliserad feber i huden
 • Icke-helande sår eller sår
 • Sår hals, ömhet, smärta vid sväljning
 • Nasalbelastning med huvudvärk eller smärta i ansiktsbenen
 • Hållbar torr eller våt hosta i mer än två dagar
 • Vita fläckar i mun eller tunga
 • Illamående, kräkningar eller diarré
 • Influensaliknande symtom (frossa, huvudvärk, muskelsmärta, generell svaghet)
 • Vaginal klåda
 • Problem som urinerar: smärta, brännande, ständig uppmaning och ökad urinering
 • Blod i urinen, grumlig urin eller med en obehaglig lukt
 • Insulinresistens och förlust av kontroll av diabetes.

Komplikationer från vyn

Patienter med diabetes måste undersökas regelbundet av en ögonläkare. Höga blodsockernivån ökar risken för ögonkomplikationer, eftersom diabetes är den främsta orsaken till blindhet hos vuxna i åldern 20 till 74 år.

Suddig (suddig) syn hos diabetes kan vara ett tillfälligt problem i samband med höga nivåer av socker i blodet. Höga glukosnivåer kan leda till svullnad i linsen, vilket i sin tur leder till att fokusen på bilden på näthinnan blir mindre. För att avhjälpa situationen är det nödvändigt att blodsockernivåerna återgår till ett acceptabelt intervall. Återställandet av syn i detta fall kan ta upp till tre månader.

Alla patienter med diabetes bör vara medvetna om de tre största komplikationerna av ögonsjukdomen: grå starr, glaukom och diabetisk retinopati.

En grå starr är en grumling av linsen (linsen), vilket gör att vi kan se och fokusera bilden som en kamera. Katarakt är inte bara hos diabetiker, men hos diabetes förekommer det tidigare och fortskrider snabbare. Det kännetecknas av suddig och minskad synskärpa. Behandlingen är vanligtvis operativ - implantation av en artificiell lins inuti ögat.

Invitus stör den normala cirkulationen av vätska inuti ögat och ökar det intraokulära trycket, vilket leder till skador på blodkärlen och nerverna i ögat, vilket medför förändringar i synen. I de flesta fall, i de tidiga stadierna av symtomen, kan det inte finnas några symtom alls, tills sjukdomen leder till en allvarlig synförlust. Självare kan sjukdomen uppenbaras av huvudvärk, smärta i ögonen, riva, närvaron av halor runt ljuskällor och till och med fullständig synförlust. För behandling av glaukom används topiskt speciella ögondroppar, medicinering, laserprocedurer och kirurgiska ingrepp. För att detektera förekomsten av asymptomatisk glaukom är det nödvändigt att kontrollera nivån av intraokulärt tryck med en oculist varje år.

Diabetisk retinopati. Näthinnan är en grupp specialiserade celler som omvandlar ljus till nervimpulser överförda av optisk nerv till hjärnans visuella centrum. Nederlaget för små retinala kärl i diabetes kallas diabetisk retinopati.

Njursjukdomar, nervskador och diabetisk retinopati är mikrovaskulära komplikationer av diabetes. Macrovascular komplikationer av diabetes (som ett resultat av skador på stora blodkärl) inkluderar kardiovaskulära sjukdomar, ateroskleros av stora nedre extremiteterna och stroke.

Diabetisk retinopati är den främsta orsaken till irreversibel blindhet i utvecklade länder. Varaktigheten av diabetes är den viktigaste riskfaktorn för retinopati: ju längre du lider av diabetes, desto högre risk för denna allvarliga komplikation. Oreaktiverad och obehandlad retinopati kan leda till blindhet.

Kardiovaskulära sjukdomar

Risken för hjärt-kärlsjukdom och dödsfall från stroke hos patienter med diabetes är 2-4 gånger högre än hos andra människor. Ju fler riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar hos en person är desto större är hans chans att bli sjuk. Den vanligaste orsaken till hjärtsjukdom hos diabetiker är ateroskleros av de kranskärlssår som matar hjärtat, som härrör från kolesterolpåverkan på kärlväggarnas inre yta. I typ II-diabetes börjar kolesterolet deponeras i kärl i form av plack, även före en uttalad ökning av blodsockret.

Aterosklerotiska plack kan bryta ner och leda till blockering av kranskärlskärlen med blodproppar, vilket orsakar hjärtattack. Blockeringen av andra artärer i människokroppen kan leda till störningar av blodtillförseln till hjärnan (stroke), nedre och övre extremiteterna.

Dessutom har diabetiker stor risk för hjärtsvikt, ett tillstånd där hjärtat inte kan pumpa den önskade blodmängden. Symptom på hjärtsvikt kan vara andfåddhet (om lungödem uppträder), svullnad i nedre extremiteterna, ansamling av vätska i buken (ascites) etc.

Symptom på cirkulationssjukdomar i extremiteterna kan vara:

 • Kramper och smärta i benens muskler när de går (intermittent claudication)
 • Kall blek hud
 • Minska eller sakna puls i perifera artärer
 • Förlust av subkutant fett och uttunning av ben och fötter
 • Förlust av hår på benen.

Viktiga komponenter i förebyggande av hjärtsjukdomar och stroke hos patienter med diabetes mellitus tar acetylsalicylsyra och andra droger, slutar röka, äter rätt, förlorar vikt, utövar, upprätthåller blodsocker och blodtryck inom acceptabla gränser.

Hypertoni (högt blodtryck)

Högt blodtryck (arteriell hypertension) är en viktig riskfaktor för uppkomsten och progressionen av många komplikationer av diabetes, inklusive diabetisk retinopati och njurskador. Upp till 60% av personer med diabetes har högt blodtryck. Diabetes och ateroskleros gör stavarnas väggar stelna, vilket bidrar till högt blodtryck och skador på blodkärl, stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller njursvikt.

Även med en ökning av trycket inom området 120-139 / 80-89 mmHg, som ännu inte anses ha högt blodtryck, ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar i två till tre gånger i 10 år.

Högt blodtryck (BP) ger i regel nästan inga symptom. Det är därför det är så viktigt att följa de tillhörande läkarnas rekommendationer och regelbundet övervaka blodtrycket.

För att undvika utveckling av hypertoni:

 • Sluta röka
 • Ät hälsosam mat
 • Bibehålla optimal kroppsvikt
 • Minska saltintaget i kosten
 • Träna dig själv med regelbunden fysisk aktivitet.

Diabetisk nefropati utvecklas hos nästan en tredjedel av diabetespatienterna och är den främsta orsaken till utvecklingen av njursvikt. Njurskador i diabetes av den första och andra typen har skillnader. Med typ I-diabetes börjar njursjukdom akut och i yngre ålder.

Diabetisk nefropati i de tidiga stadierna är ofta asymptomatisk. I vissa fall åtföljs emellertid av:

 • Ansiktets ödem, händer och fötter
 • Viktökning
 • Klåda och svår torr hud (terminal)
 • Dåsighet (terminal)
 • Blod i urinen (sällan)
 • Störningar av hjärtrytmen och kramper i musklerna på grund av ökad mängd kalium i blodet.

När sjukdomen fortskrider, tar njurarna bort allt värre det giftiga avfallet från kroppen från blodet, vilket gradvis ackumuleras (uremi) och förgiftar kroppen. Människor med uremi är ofta förvirrade eller är i koma. Uremi förvärras av högt blodtryck.

En av de viktigaste tecknen på diabetisk nefropati är närvaron av protein i urinen. Det är därför som det är nödvändigt att ta ett urintest minst en gång per år.

Att minska blodtrycket och upprätthålla blodsockret i ett acceptabelt område är absolut nödvändigt för att bromsa utvecklingen av diabetisk nefropati. Vissa läkemedel, såsom hämmare av det angiotensinomvandlande enzymet (ACE), hjälper också till att avbryta denna process. Även om ACE-hämmare brukar användas för att behandla högt blodtryck, ordineras de ofta för personer med diabetes för att förhindra diabetisk nefropati, även om blodtrycket är normalt.

Utan behandling leder diabetisk nefropati till utvecklingen av njursvikt när en person inte kan leva utan dialys (en artificiell njurmaskin) eller en njurtransplantation.

Diabetisk polyneuropati

Diabetisk polyneuropati är en av de vanligaste komplikationerna av diabetes. Risken för att utveckla denna komplikation är ungefär densamma för typ II och typ II patienter. Tippning, smärta eller domningar i ben och armar är de vanligaste klagomålen om diabetisk skada på perifera nerver. Det är också möjligt att skada nerverna som intar hjärtat, mage, urinblåsa, könsorgan, kallad vegetativ neuropati.

Ibland visas neuropati även före diagnosen diabetes. Det är omöjligt att fullständigt bota diabetisk neuropati, men du kan sakta ner utvecklingen. Hälsosam livsstil och upprätthålla en acceptabel nivå av blodsocker för diabetisk neuropati, hjärt-kärlsjukdomar, stroke och andra komplikationer av diabetes.

Höga blodsockernivån, stor diabetesupplevelse, övervikt, obalans i blodlipoproteiner, rökning och alkoholmissbruk är de viktigaste faktorer som bidrar till utvecklingen av diabetisk polyneuropati.

Se även:

Läs mer om diabetes i specialavdelningen DIABETES MELLITUS

Komplikationer av diabetes mellitus: behandling, förebyggande. Sena komplikationer

Diabetes mellitus är en patologi, vars kärna är misslyckandet av alla typer av metaboliska processer, särskilt för kolhydratmetabolism. Denna sjukdom uppträder kroniskt och har ännu inte fullständigt botats, men det är möjligt att kontrollera detta patologiska tillstånd i kroppen. Denna sjukdom påverkar patientens hela liv: han måste ständigt övervaka sin egen kost, fysisk aktivitet och hygien. Förekomsten av någon kall, tarmtarm eller stress kräver omedelbart samråd med endokrinologen och korrigering av behandlingen. Dessutom är det nödvändigt att ständigt övervaka glukosnivån i blodet (normalt 4,6-6,6 mmol / l) och glykosylerat hemoglobin (under 8%).

En sådan rytm av liv och krävande attityd till sin egen kropp är inte lämplig för alla, så många diabetiker tror att det är mycket viktigare att "känna sig som en normal person", bara begränsar dig lite istället för att göra eftergifter till patologi. Men i motsats till denna "åsikt" vill jag genast påminna om att en kardinalrevision av livsvanor, konstanta insulindoser och en "smaklös" diet är ett mycket bättre resultat än den ständiga närvaron av icke-helande sår, njursvikt eller förlust av syn, vilken på något sätt kommer att göra patienten följa regimen och näringsreglerna, använd de nödvändiga drogerna, men med ett sådant tillvägagångssätt för behandling kommer patientens hälsotillstånd vara mycket värre.

Att stödja glykerat hemoglobin och glukos på rätt nivå innebär att diabetes översätts till den kategori av sjukdomar som sammanfattningen "med en viss livsstil" gäller. Även efter 15 år kommer en sådan diabetes inte att kompliceras av ett antal lesioner av de inre organen, njurarna, nervsystemet och huden, medan personen kommer att behålla förmågan att gå, se bra, tänka rimligt och inte räkna med varje milliliter urin som utsöndras av kroppen.

Mekanismen för förekomsten av komplikationer

I diabetes är den del av glukos som måste tränga in i cellerna av fett och muskler, vilket utgör 2/3 av det totala antalet celler i kroppen, kvar i blodet. Med en ständigt förhöjd glukosnivå utan snabba förändringar, har förmågan att skapa tillstånd av hyperosmolaritet (när vätskan lämnar vävnaderna och förbinder sig med blodet, som överflödar kärlen), leder till förstörelse och skada på väggarna i blodkärl och organ som förses med sådant "utspätt" blod. Med en sådan kurs utvecklas sena konsekvenser. Om insulin saknas kraftigt, börjar utvecklingen av akuta komplikationer. Sådana komplikationer kräver akut behandling utan att det finns risk för dödsfall.

Med utvecklingen av typ 1-diabetes producerar kroppen inte tillräckligt med insulin. Om den resulterande hormonbristen inte balanseras av injektioner, börjar komplikationer att utvecklas snabbt och avsevärt minska livslängden hos personen.

Typ 2-diabetes skiljer sig från det första eftersom dess egna insulin produceras av kroppen, men cellerna kan inte svara tillräckligt på det. I sådana fall utförs behandlingen med hjälp av tabletter som påverkar cellerna i vävnaderna, som om de pekar på insulin, vilket resulterar i att metabolismen normaliseras så länge som läkemedlet är effektivt.

Akuta komplikationer i den andra typen av diabetes mellitus utvecklas mycket mindre ofta. Oftast händer det att en person lär sig om förekomsten av denna smittsamma sjukdom inte av kända symptom - törst eller frekventa nattbesök på toaletten (på grund av förbrukning av överskott av vatten), men när sena komplikationer börjar utvecklas.

Diabetes mellitus av den andra typen kännetecknas också av det faktum att kroppen inte är mottaglig endast för insulin av sin egen utsöndring, medan injektionen av ett hormon leder till normalisering av metabolism. Därför är det värt att komma ihåg att om du tar glukosreducerande droger och en specialdiet inte kan behålla sockernivån inom 7 mmol / l, är det bättre att välja den dos av insulin som injiceras med läkaren och ständigt sticka det, än att avsevärt minska livslängden hos ens eget liv och kvalitet genom banal obstinacy. Självklart kan en sådan behandling endast ordineras av en kompetent endokrinolog, som är preliminärt övertygad om att kosten inte har den önskade effekten och inte bara ignoreras.

Akuta komplikationer

Denna term beskriver de tillstånd som utvecklas som en följd av en kraftig minskning eller ökning av blodsockernivån. För att undvika död måste dessa villkor lösas omedelbart. Villkorligt akuta komplikationer är uppdelade i:

hypoglykemisk koma - sänka blodsockernivån.

hypoglykemi

Det är det farligaste tillståndet som kräver omedelbar eliminering, eftersom hjärnceller på grund av långvarig frånvaro av glukos i tillräckliga mängder börjar dö, vilket leder till nekros hos hjärnvävnaden.

Oftast sker utvecklingen av denna akuta komplikation som ett resultat av:

Intaget av en dryck som innehåller alkohol av en diabetiker

exponering av patienten för allvarlig fysisk ansträngning, inklusive förlossning

om en person har glömt eller inte vill äta efter administrering av insulin eller kräkningar har uppstått efter att ha ätit

insulindosering (till exempel om insulindosen beräknades på en 100-punkts skala och introduktionen utfördes med en spruta med markeringar för 40 enheter, dosen var 2,5 gånger högre än nödvändigt) eller sockerhaltiga tabletter;

Insulindosen justerades inte när man tog ytterligare läkemedel som kan minska glukosnivåerna: tetracyklin- och fluokinolonantibiotika (Ofloxacin, Levofloxacin), Vitamin B2, Salicylsyra, Litium, Kalcium, Betablockerare (Corvitol), "Metoprolol", "anaprilin").

Hypoglykemi uppträder oftast under graviditetens första trimester, omedelbart efter leverans, när njurinsufficiens uppträder i närvaro av njursjukdom, vid en kombination av diabetes mellitus och binjurinsufficiens med hypotyroidtillstånd i samband med förvärring av kronisk hepatos eller hepatit. Personer som lider av diabetes mellitus av den första typen behöver tydligt förstå symptomen på hypoglykemi för att snabbt hjälpa sig själva genom att ta en dos snabbt fortplantningsbara och enkla kolhydrater (honung, socker, godis). Annars, utan att vara medveten, utvecklas medvetenhetens abnormiteter kraftigt upp till punkten att komma in i en koma, från vilken en person måste tas senast 20 minuter före hjärnbarkens död, eftersom det är mycket känsligt för frånvaron av glukos en av de viktigaste energiföreningarna.

Detta tillstånd är mycket farligt, så alla hälsovårdare under loppet av lärandet absorberar sådan information. När en medvetslös person upptäcks, om det inte finns någon glukometer eller vittnen till hands, vem kunde klargöra orsakerna till en persons koma, sjukdomar etc. är det första att göra en koncentrerad glukoslösning direkt i venen.

Hypoglykemi börjar med utseendet på:

Om en minskning av glukosnivån inträffade under sömnen börjar personen ha en mardröm, han skakar, mumlar förvirring, skrik. Om en sådan person inte vaknar och inte får dricka en söt lösning till honom, kommer han gradvis somna djupare innan han sätter sig in i en koma.

Vid mätning av blodglukos med glukoseter kommer det att visa en droppe i koncentrationen under 3 mmol / l (personer som lider av diabetes under lång tid kan känna symptomen på hypoglykemi även vid normala nivåer på 4,5-3,8 mmol / l). Det är värt att notera att byta ett steg till ett annat händer mycket snabbt, så du måste förstå situationen inom 5-10 minuter. Den bästa lösningen är att ringa till din egen terapeut, endokrinolog eller ambulanschef, som en sista utväg.

Om du inte dricker sött vatten på detta stadium, ät inte söta kolhydrater (kom ihåg att söta frukter inte är lämpliga eftersom de innehåller fruktos, inte glukos) i form av godis, socker eller glukos (säljs i apotek i form av tabletter eller pulver), utvecklas nästa komplikationsfas, där det är mycket svårare att hjälpa till:

klagomål om ett starkt hjärtslag, medan palpation av pulsen också markeras av sin ökning;

klagomål om utseendet av "flugor" eller "dimma" framför ögonen, dubbel vision;

överdriven letargi eller aggression.

Det här steget är väldigt kort. Familjer kan dock fortfarande hjälpa patienten och tvinga den senare att dricka lite sött vatten. Men det är nödvändigt att hälla i lösningen endast när kontakt med patienten ännu inte har gått vilse och sannolikheten för att svälja är högre än sannolikheten för kvävning. Det är på grund av risken för att främmande kroppar kommer in i luftvägarna och det är inte rekommenderat att använda socker eller godis i sådana fall är det bättre att lösa upp kolhydrater i en liten mängd vatten.

huden är täckt med klibbig svett, kall, blek;

Ett sådant tillstånd är "föremål för" cupping endast av ambulansarbetare eller andra hälso- och sjukvårdspersonal med 4-5 ampuller till hands med 40% glukoslösning. En injektion måste göras i venen, endast 30 minuter finns för att ge sådan hjälp. Om en injektion inte ges inom den tilldelade tidsramen eller om glukosmängden inte räcker till för att höja sockernivån till normens nedre gränser, finns det en sannolikhet för en persons personlighetsförändring från konstant desorientering och otillräcklighet till ett vegetativt tillstånd. Vid fullständig frånvaro av assistans inom två timmar från utveckling av koma är sannolikheten för dödsfall mycket hög. Orsaken till detta resultat är energihush, vilket leder till blödningar och svullnad i hjärnceller.

Det är nödvändigt att starta behandling av hypoglykemi hemma eller på plats där patienten kände de första symptomen på en minskning av glukosnivån. De fortsätter behandlingen i ambulansvagnen och hamnar i intensivvården på närmaste sjukhus (en endokrinologiska avdelning krävs). Det är väldigt farligt att vägra sjukhusvistelse, eftersom efter hypoglykemi måste patienten vara under överinseende av en läkare, måste du också granska och justera dosen av insulin.

Om en person är sjuk med diabetes, betyder det inte att träning är kontraindicerad. De har helt enkelt uppgiften att öka dosen av konsumerade kolhydrater med cirka 1-2 bröd enheter, samma manipulationer behövs efter träning. Om en patient planerar en vandring eller överföring av möbler, till exempel, som tar mer än 2 timmar, måste du minska dosen av "kort" insulin med ¼ eller ½. I sådana situationer måste du också kontrollera blodsockernivån i blodet med hjälp av en glukoseter.

Diabetisk middag bör innehålla proteiner. Dessa substanser har förmågan att förvandla glukos under lång tid, vilket ger en "fredlig" natt utan hypoglykemi.

Alkohol är fienden av diabetiker. Den högsta tillåtna dosen per dag är 50-75 gram.

Hyperglykemiskt tillstånd

Här finns tre typer av com och prekomatoznyh stater:

Alla de ovan beskrivna akuta komplikationerna utvecklas mot bakgrund av en ökning av glukosnivån. Behandling sker på sjukhuset, oftast i intensivvården och intensivvården.

Det är en av de vanligaste komplikationerna i diabetes mellitus av den första typen. Det brukar utvecklas:

efter självuppsägning av läkemedel som föreskrivs av en läkare

efter en lång hoppa mellan att ta sockersänkande tabletter eller insulin, sker det vanligtvis med kräkningar och illamående, feber och ingen aptit;

under förvärring av kronisk sjukdom (någon);

otillräcklig dos av insulin

utvecklingen av akuta inflammatoriska sjukdomar, särskilt om de orsakas av ett smittsamt medel;

tar hypoglykemiska medel eller insulin efter utgången av sista terminen;

i chock (på grund av allergi, anafylaksi, blodförlust, vätsketab, massförstöring av mikroorganismer efter att ha tagit ett antibiotikum);

någon operation, speciellt akut

Med en drastisk insulinbrist går inte glukosen in i cellerna och börjar ackumuleras i blodet. Detta leder till energihush, vilket i sig är en stress för kroppen. Som svar på sådan stress börjar inmatningen av "stresshormoner" (glukagon, kortisol, adrenalin) i blodet. Således ökar nivån av glukos i blodet ännu mer. Volymen av den flytande delen av blodet ökar. Denna situation beror på det faktum att glukos, som tidigare nämnts, är en osmotiskt aktiv substans, så det drar vatten i blodcellerna.

Öka koncentrationen av glukos i blodet, även efter att ha ökat volymen, så börjar njurarna utsöndra denna kolhydrater. De är emellertid arrangerade på ett sådant sätt att, tillsammans med glukos, elektrolyter (kalcium, fluor, kalium, klorider, natrium) avlägsnas i urinen, vilket är välkänt drabbar sistnämnda vatten sig själva. Därför står kroppen uttorkad och hjärnan och njurarna börjar drabbas av otillräcklig blodtillförsel. Bristen på syre ger kroppen en signal för förbättrad bildning av mjölksyra, vilket resulterar i att blodets pH börjar övergå till den sura sidan.

Parallellt med detta måste kroppen försörja sig med energi, även om det finns mycket glukos, kan det inte nå cellerna. Därför aktiverar kroppen processen med fettfördelning i fettvävnader. En av konsekvenserna av att leverera celler med "fet" energi är frisättningen av aceton (keton) strukturer i blodet. De senare oxiderar blodet ännu mer och har också en toxisk effekt på de inre organen:

på andningsorganen, vilket orsakar störningar i andningsprocessen

på mag-tarmkanalen, vilket framkallar obehaglig kräkningar och smärta som i sig liknar symtomen på appendicit;

hjärtrytmstörningar;

på hjärnan - provokerande depression av medvetandet.

För ketoacidos kännetecknas av layover i form av fyra på varandra följande steg:

Ketos. Torrhet i slemhinnor och hud, stor törst, ökning av sömnighet och svaghet, förekomsten av huvudvärk, aptitlöshet. Volymen urinladdning ökar.

Ketoacidos. Från patienten bär aceton blir han frånvarande, möter slumpmässigt, bokstavligen "sova på farten". Blodtrycksfall, kräkningar, takykardi förekommer. Volymen av urinutsläpp minskar.

Precoma. Det är väldigt svårt att väcka patienten, medan han ofta slits av massor av brunröd färg. Mellan anfall av illamående kan du märka en förändring i andningsrytmen: bullriga, frekventa. Visas rodna på kinderna. När man rör magen, uppstår en smärtsam reaktion.

Koma. Fullständig förlust av medvetandet. Patienten luktar aceton, högljudd andning, kinder med rodnad, resten av huden är blek.

Diagnos av detta tillstånd är i åtgärder för att bestämma nivån av glukos i blodet, det är också värt att notera att en karakteristisk egenskap är närvaron av ketonkroppar och socker i urinen. Ketonkroppar kan bestämmas även hemma med hjälp av speciella testremsor som doppas i urin.

Behandlingen utförs i intensivvården och intensivvården och innebär fyllning av insulinbrist med hjälp av ett kortverkande läkemedel, som kontinuerligt injiceras i en ven i mikrodos. Det andra huvudstadiet av behandling är ersättning av den förlorade vätskan med jonrika lösningar, vilka administreras intravenöst.

Denna komplikation är typisk för kvinnor och äldre män som lider av typ 2-diabetes. Det utvecklas som en följd av ackumulering av natrium och glukos i blodet - ämnen som framkallar celldehydrering och ackumulering av vävnadsvätska i blodet.

Hyperosmolär koma förekommer också när en kombination av bakomliggande orsaker med uttorkning på grund av diarré och kräkningar på grund av intestinal infektion, blodförlust, pankreatit, akut cholecystit, förgiftning, diuretika. Samtidigt bör kroppen drabbas av insulinbrist, vilket förvärras av hormoner, ingrepp och skador.

Detta tillstånd har en gradvis utveckling under flera dagar eller flera dussin dagar. Allt börjar med ökande tecken på diabetes: viktminskning, ökning av mängden urin, törst. Det rör sig om små muskler, som gradvis blir kramper. Illamående och kräkningar verkar, pall är störd.

På den första dagen eller lite senare är det medvetenhetstörningar. Ursprungligen denna desorientering, som gradvis blir vansinne och hallucinationer. Senare visas tecken som liknar encefalit eller stroke: ofrivilliga ögonrörelser, talproblem, förlamning. Gradvis blir personen praktiskt rastlös, grund och frekvent andning uppträder, men lukten av aceton är frånvarande.

Behandlingen av detta tillstånd består i att återställa bristen på elektrolyter och vätskor, och viktigast av allt insulin, och tillståndet som ledde till hyperosmolär komplikation av diabetes bör också behandlas. Terapi utförs i intensivvården.

Denna komplikation utvecklas i de flesta fall hos personer som lider av typ 2-diabetes, särskilt om de är äldre (över 50 år). Anledningen är en ökning av innehållet i mjölksyra i blodet. Detta tillstånd uppstår mot bakgrund av patologier i lungorna och kardiovaskulärsystemet, där kroppen utvecklar syrehushållning av vävnader, vilket sker kroniskt.

Denna komplikation uppträder som en form av diabetes mellitus dekompensation:

öka mängden urinladdning

trötthet och svaghet

Det är möjligt att misstänka utvecklingen av mjölksyraosos på grund av förekomsten av muskelsmärta, som provoceras genom ackumulering av mjölksyra i muskelceller.

Vidare sker snabbt (men inte så snabbt som hypoglykemi) en överträdelse av staten:

lägre blodtryck;

hjärtrytmstörning

förändring i andningsrytmen

Detta tillstånd kan leda till plötslig död från hjärtsvikt eller andningsstopp, varför omedelbar sjukhusvård krävs.

Diagnos och behandling av patologiska tillstånd

Differentiering av denna typ av hyperglykemisk koma är endast möjlig på sjukhuset, och samtidigt får patienten akut hjälp i form av: administrering av insulin och lösningar som innehåller elektrolyter och vätska. Dessutom tillsätts en verifierad mängd sodavätning (för att alkalisera blodet, minska pH), preparat för upprätthålla hjärtaktivitet.

Sena komplikationer

Dessa konsekvenser försämrar livskvaliteten, men de handlar gradvis och utvecklas mycket långsamt.

Bland kroniska komplikationer är det vanligt att skilja mellan två stora grupper av patologier:

Skador på centrala nervsystemet.

Skador på blodkärl som matar olika organ.

Typiskt uppstår sådana komplikationer efter 20 år eller mer från början av diabetes. Om blodnivåerna av glukos kvarstår under lång tid kan sena komplikationer förekomma mycket tidigare.

angiopati

Detta namn har vaskulära komplikationer, och de är uppdelade i mikro- och makroangiopatier. Huvudrollen i deras utveckling spelas av en förhöjd koncentration av glukos i blodet.

mikroangiopati

Nederlaget för små kärl (venoler, arterioler och kapillärer), som ger utbyte av näringsämnen och syre som kallas mikroangiopatier. I denna grupp av komplikationer isoleras retinopati (skada på retina i kärlsystemet) och nefropati (skada på njurkärlen).

retinopati

Denna komplikation är mindre eller mer uttalad för alla patienter som lider av diabetes och leder därmed till nedsatt visuell funktion. Diabetisk retinopati oftare än andra sena effekter av diabetes leder till funktionshinder hos patienten, helt berövar en synande person. Enligt statistiken faller 25 blinda personer för blindblod på grund av retinopati för varje blind person som har förlorat sin syn av andra orsaker.

Med en långvarig ökning av glukoskoncentrationen i kärlen som matar näthinnan, inträffar deras inskränkning. Samtidigt försöker kapillärerna att kompensera för det befintliga tillståndet, därför uppstår lokala sacculära utskjutningar, genom vilka blodet försöker utbyta de nödvändiga substanserna med näthinnan. Detta händer ganska illa, så näthinnan lider av brist på syre. Sådan "svält" leder till ackumulering av kalciumsalter, såväl som lipider, i stället för vilka sälar och ärr börjar bildas. När en sådan process går för långt, kan näthinnan lossna, vilket leder till fullständig blindhet. Blindhet kan också utlösa glaukom och massiva blödningar i glasögon.

Denna sjukdom manifesteras av en gradvis minskning av synskärpa, en minskning av synfältet (det är svårt att se på sidorna). Det är bättre att ett sådant tillstånd upptäcktes i ett tidigt skede, så det är lämpligt att genomgå en undersökning av en ögonläkare en gång var sjätte månad eller ett år, en undersökning av näthinneskärlen, en ultraljudsskanning av ögonen.

En komplikation uppträder hos ¾ av alla diabetiker och består av en specifik skada av excretionssystemet, nämligen njurarna. Som ett resultat utvecklar patienten kroniskt njursvikt. Från denna komplikation dör i de flesta fall människor som har typ 1-diabetes.

De första tecknen på njurskador är specifika indikationer i urinanalysen, som kan upptäckas så tidigt som 5-10 år från det att sjukdomen diagnostiserats.

Utvecklingen av nefropati innefattar tre steg:

Mikroalbuminuri. Subjektiva sensioner är frånvarande, det kan finnas en liten ökning av blodtrycket. I analysen av urin samlad per dag, immunoturbidimetriska, radioimmuno och enzymimmunanalysmetoder bestämda genom närvaron av albumin.

Proteinuri. Detta stadium är förknippat med stora förluster av protein i urinen. Bristen på detta ämne, som tidigare hållit vätskan i kärlen, leder till frisättningen i vävnaden. Således börjar svullnad utvecklas, speciellt i ansiktet. Dessutom upplever 60-80% av patienterna en ökning av blodtrycket.

Kroniskt njursvikt. Mängden urin minskar, huden blir blek, den blir torr, blodtrycket stiger. Det finns frekventa episoder av illamående med kräkningar, dessutom lider medvetenheten, vilket leder till att en person blir mindre kritisk och orienterad.

Detta namn har ett tillstånd där, på grund av diabetes mellitus, aterosklerotiska plack börjar bildas i stora kärl. Således finns det en lesion av blodkärl som levererar blod till hjärtat (leder till hjärtinfarkt och angina), mage (mesenterisk trombos), hjärna (utveckling av encefalopati och ytterligare stroke), nedre extremiteter (orsakar gangrän).

Diabetisk encefalopati uppenbaras av ökad svaghet och minskad arbetsförmåga, pressa huvudvärk, nedsatt minne, uppmärksamhet och tänkande och humörsvängningar.

Makroangiopati i de nedre extremiteterna som initialt manifesteras av svårighet i rörelsen av benen på morgonen, vilket ytterligare leder till ökad utmattning av musklerna i nedre extremiteterna, överdriven svettning och kyla i benen. Efter det börjar benen bli väldigt kalla, domningar, nagelplattans yta blir vitaktig, tråkig. Uppkomsten av nästa steg leder till tvungen limning, eftersom det blir smärtsamt för en person att stiga på fötterna. Den sista etappen av komplikationen är utvecklingen av benens ben, fingrar, fötter.

I närvaro av sjukdomar i blodtillförseln till benen utvecklas närvaron av kroniska trofasår på huden i mindre utsträckt grad.

Nervsystemet skador

Patologi där skador uppstår på områden i perifera och centrala nervsystemet - diabetisk neuropati. Det är en av faktorerna för utvecklingen av en sådan farlig komplikation av diabetes mellitus som diabetisk fot. Sällan tvingar en diabetisk fot en amputation av benet eller benen.

Det finns ingen tydlig förklaring på förekomsten av diabetisk neuropati. Vissa experter tror att på grund av ökningen av blodsockernivåer uppträder svullnad av benvävnad. Den senare orsakar skador på nervfibrerna. Andra experter anser att otillräcklig näring av nervterminalerna på grund av vaskulära lesioner och orsaken till deras nederlag.

Denna komplikation kan manifestera sig på olika sätt, och manifestationerna beror på typen av komplikation:

Huden bildas av omfattande skador på svettkörtlarna, vilket leder till torr hud.

Den urogenitala formen utvecklas när nervgrenarna i sakral plexus är skadade. Detta uppenbaras i form av en kränkning av blåsans och urinrörarnas sammanhållning, kvinnor utvecklar vaginal torrhet, hos män som förvärrar utlösning och erektion.

Gastrointestinala former uppenbarar en överträdelse av processen att mata in i magen, saktar eller accelererar magen motility, vilket framkallar försämringen av livsmedelsförädling. Det finns en växel av förstoppning och diarré.

Den kardiovaskulära formen karakteriseras av rostfri takykardi, vilket leder till nedsatt förmåga att anpassa sig till fysisk ansträngning.

Sensorisk neuropati orsakar en kränkning av känslighet, känsla av kyla, speciellt av de nedre extremiteterna. När tillståndet fortskrider, går symptomen till armarna, buken och bröstet. På grund av ett brott mot känslighet för smärta kan en person inte märka sår på huden, det är särskilt farligt, eftersom det i diabetes inte läker huden väl och undertrycker ofta.

Neuropati är en mycket farlig komplikation, eftersom en kränkning av förmågan att känna igen kroppssignaler leder till en försämring av förmågan att känna av hypoglykemi.

Diabetisk hand- och fotsyndrom

Detta syndrom kännetecknas av en kombination av skador på ben och leder, mjuka vävnader, hudkärl och perifera nerver. Det utvecklas hos 30-80% av de som lider av diabetes och kan manifestera sig på helt olika sätt, beroende på syndromets form.

Neuropatisk form

Det utvecklas hos 60-70% av patienterna som lider av diabetisk fot och orsakas av nerverna, vilka är ansvariga för överföringen av impulser till hand och fotvävnader.

Huvudsymptomet är en förtjockning av huden på platser med ökad belastning (i de flesta fall är detta området av sulan mellan fingrarna), varefter inflammation uppträder på huden och sår öppnas. Det är svullnad i foten, det blir varmt vid beröring, påverkar också fotens leder och ben, på grund av vilka spontana frakturer förekommer. Samtidigt kan inte bara sår, utan även frakturer, inte åtföljas av smärta alls på grund av ett brott mot ledningen av nervimpulser.

Ischemisk form

Orsaken till denna komplikation är ett brott mot blodflödet genom stora kärl som ger näring till foten. I så fall blir fotens hud blek eller blåaktig, det blir kallt vid beröringen. Sår bildas på den marginella ytan och på fingertopparna, vilket orsakar smärta.

Sena komplikationer som är specifika för olika former av diabetes