Sprutskala

Moderna engångssprutor är en plastkegel med kolv och en uppsättning av flyttbara nålar. Det är på sprutans kropp som orsakat uppdelning.

Funktionerna i divisionerna beror på sprutans volym:

 • 2 ml. Sådana sprutor har små indelningar, lika med 0,1 ml och stora indelningar, lika med 1 ml;
 • 5 ml. Här motsvarar små divisioner 0,2 ml och stora - 1 ml;
 • 10 ml. Med denna volym är små avdelningar 0,5 ml och stora - 2 ml;
 • 20 ml. I denna spruta är små avdelningar lika med 1 ml och stora - 5 ml.

Egenskaper hos en insulinspruta

Ovanstående regler gäller inte insulinsprutor. De används för att administrera droger, vars dos kräver högsta noggrannhet och själva injektionen ska göras subkutant. Därför använder de en tunn och kort nål.

Först och främst bör det förstås att alla insulinsprutor innehåller 1 ml av substansen. Deras avdelningar skiljer sig beroende på koncentrationen av insulin i sprutan och anger inte mängden läkemedel, men antalet insulinenheter i den:

 1. U-40. Tidigare producerade farmakologiska företag insulin med en koncentration av 40 enheter i 1 ml, så omfattningen av en sådan spruta har 40 divisioner. En delning av en insulinspruta motsvarar 1 insulinenhet.
 2. U-100. Tillverkare föredrar koncentrerad produkt. Dessa sprutor innehåller 100 enheter av hormonet i 1 ml.

Dessa sprutor ser exakt ut på samma sätt (med undantag för värdena på avdelningar). Du måste vara mycket försiktig när du administrerar insulin med en engångsspruta. Om du tar ett läkemedel med en koncentration på 40 enheter / ml i en spruta U-100 får du en felaktig dosering av hormonet (i stället för 20 enheter, 4 enheter). Detta kan leda till allvarliga komplikationer.

Vanliga frågor

Om teoretiskt allt verkar enkelt och tydligt, i praktiken står människor utan medicinsk utbildning inför ett antal problem, det finns frågor som är svåra att hitta svar. De vanligaste frågorna är valda nedan för att ge entydiga svar på dem:

 1. Kuben i sprutan är hur många ml? En kub är 1 ml av läkemedlet.
 2. Hur många ml i en droppe? Här används en enkel formel för beräkning: antalet ml = antalet droppar dividerat med 20. Således innehåller 1 droppe 0,05 ml lösning.
 3. 5 droppar är hur många ml i sprutan? 5 droppar är 0,25 ml i en vanlig engångsspruta.
 4. 250 mg är hur många ml i sprutan? 250 mg är den fraktion av torrsubstans som upplöses i en flaska. Om ampullen säger att den innehåller 250 mg i 1 ml. För att komma in i en dos på 250 mg måste du ange 1 ml. Om injektionsflaskan innehåller en dos av 125 mg i 1 ml, är det nödvändigt att dra 2 ml i en spruta.
 5. 4 ml är hur mycket i sprutan? 4 ml motsvarar 4 kuber av sprutan.
 6. 0,5 ml - det här är hur mycket i sprutan? Svaret på denna fråga beror på sprutans volym. Så i en spruta med 2 ml kommer det att finnas 5 små indelningar i en spruta 5 ml - 2,5 liten delning och i en spruta 10 ml - en liten delning och i en 20 ml spruta - hälften av den lilla delen.

Dosering av en spruta är således inte ett komplicerat medicinskt pussel, utan en enkel och universell enhet.

2 milliliter är hur mycket?

2 ml (milliliter) är ett mått på volymen, vilket är en kvantitativ egenskap av det utrymme som upptas av en kropp, struktur eller substans. För att bestämma denna åtgärd i en mängd olika rätter, använd vår räknare. På slutet av sidan, se till att du tittar på informationen om volymen av rätter som används i denna beräkning. Bakgrundsinformation - 2 ml vatten är 2 gram.

Formeln för beräkning av volymen är 2 / x, där x är volymen för den valda skålen eller mätanordningen.

Bordssked = 18 ml
Tesked = 5 ml
Glas = 200. 250 ml
Bank = 200. 5000 ml
Skål = 110 ml
Fat = 200000 ml
Champagneglas = 150 ml
Glas för juice = 250 ml
Ölglas = 500 ml
Vattenkokare = 1000. 3000 ml
Koppar för buljong = 350 ml
Te kopp = 200 ml
Kaffekopp = 70 ml
Pan = 1000. 5000 ml
Skopa = 1000. 2000 ml
Mugg = 200. 250 ml
Skål = 250 ml
Piala = 250 ml
Glas = 50 ml
Salladskål = 1000. 3000 ml
Skimmer = 700. 2500 ml
Pan = 700. 2500 ml
Stewpan = 700. 2500 ml
Stapel = 100 ml
Enkel platta = 250 ml
Djupplatta = 500 ml
Skopa = 2000. 10.000 ml
Spruta = 1. 100 ml
Pipett = 1. 100 ml

Obs! Volymen kan säkert variera beroende på produktens designfunktioner.


Denna sida presenterar en mycket enkel beräkning och svaret på frågan - 2 milliliter är hur många gram, skedar, glasögon och andra produkter. Detta är den enklaste online-kalkylatorn för att konvertera 2 ml till andra volymåtgärder.

Hur många ml i 1 kubsspruta? Hur många mg i 1 kubsspruta?

1 kub i sprutan - hur många ml (milliliter)?

1 kub i sprutan - det här är hur många mg (milligram)?

Sprutbitar, slangnamnet på sin kapacitet i ml. En kub i sprutan betyder en ml. läkemedelslösning. En ml. Vattnet väger ett gram. Detta innebär att i en kub, en milliliter vatten kommer att vara 1000 mg av vikten av detta vatten. Mängden mg läkemedelssubstans i ampullen bestäms av procentsatsen. Till exempel har vi en ampull av 1% dimedrol i en volym av en ml. I torr form blir mängden Dimedrol i 1 ml, dess 1% lösning 0,01 g. Det vill säga 10 mg.

En kub är det kollokala namnet på en kubikcentimeter, och om vi talar om en sprutkub, är den en beteckning på 1 milliliter (en milliliter är lika med en kubikcentimeter).

Således kommer 1 kub av sprutan alltid att vara 1 ml vätske- eller läkemedelslösning.

Det finns sprutor med olika kapacitet - 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml etc.

Baserat på ovanstående:

En 1 ml spruta är densamma som en 1-kubsspruta.

En 5 ml spruta är densamma som en 5-tärningsspruta.

En 10 ml spruta är densamma som en spruta för 10 kuber.

När det gäller antalet mg (milligram) i formkuben, kommer detta värde att bero på vilken typ av vätska eller medicin som finns i den.

Till exempel, om du tar vatten, då 1 ml vatten = 1 gram vatten = 1000 mg vatten. Det är 1 kub av sprutan är 1000 mg vatten.

När det gäller droger beror mängden mg i 1 ml och i 1 kub av sprutan av hur mycket aktivt (aktivt) ämne kommer att finnas i 1 ml lösning.

Denna information anges vanligen i anteckningarna till drogen.

Drogen Gentamicin. På paketet kan du se följande information:

"Lösning för intravenös och intramuskulär administrering av 40 mg / ml."

"Lösning för intravenös och intramuskulär administrering av 80 mg / 2 ml".

Detta innebär att i 1 milliliter blir 40 mg av den aktiva substansen (gentamicinsulfat).

Om en enstaka dos på 100 mg, då för injektionen behöver du ringa 100/40 = 2,5 ml eller 2,5 kubor av sprutan.

1 kub är det talade namnet på en kubikcentimeter, d.v.s. Det är en volymenhet, och därför för en vätske- eller bulkämne kommer den här enheten alltid att vara densamma, oavsett vad den är: vatten, gräddfil eller sand, i en och samma behållare kommer det alltid att finnas en och samma volym. En milliliter är också en volymenhet, och det är bara en kubikcentimeter. Med andra ord, 1 kub = 1 kubikcentimeter = 1 ml. Men vikten beror på ämnets densitet, desto högre är den desto större blir vikten i en volymandel. Till exempel är 1 ml vatten lika med 1 g, men solrosolja har en högre densitet än vatten och därför kommer 1 ml olja att vara mer än 1 g..

Det enklaste sättet att svara på denna fråga är givetvis människor. vem arbetar med medicin eller har en medicinsk utbildning. Eftersom många droger finns tillgängliga inte bara i form av tabletter, men också i form av lösningar för injektioner. För behandling av olika sjukdomar ordinerar läkaren olika doser av läkemedel. För enkel användning är det sprutor med olika läkemedelskapacitet. Ordet "kuber" används för att beteckna sprutans kapacitet. En kub är en medicinsk term som används för att referera till en milliliter, eller, för att helt enkelt säga det, en stor delning på en spruta. Nu om mg., Tallen här kan vara annorlunda. Till exempel kan du ta en fysisk lösning: i detta fall 1 ml = 1 kub. = 1 gr. I andra fall är det bättre att läsa sammanfattningen till drogerna.

En kub är en slags slang som används i medicin. Faktum är att det inte finns någon sådan officiell mått på volym eller massa. En kub är en milliliter av en viss lösning. Det är, när de säger att de måste pricka en kub med droger, talar de om en milliliter.

Följaktligen, när man köper sprutorna själva, blir de frågade hur många kuber detta hanteringsverktyg behövs.

När det gäller massa är det inget som sägs säkert, den här parametern kommer att förändras. Lösningarna har emellertid en annan densitet, vilket innebär att med samma volym kommer de att ha en annan massa. Och sällan ser vi exakt massan av det injicerbara läkemedlet. Även om vi pratar om pulver använder vi fortfarande ett lösningsmedel.

Faktum är ganska relevant fråga. Först måste du ta reda på vad en enda kub är. En kub är en kubikcentimeter eller en milliliter. Därefter bör du vara uppmärksam på att just nu finns det ganska många olika sprutor som kan vara i kapacitet för 1, 2, 5, 10 milliliter.

Om allt är enkelt med milliliter, då med milligram allt är mycket mer komplicerat, allt beror på ämnets densitet. Om vi ​​betraktar vatten, kommer det i en kub att vara 1000 mg eller 1 gram vatten.

Med andra ämnen svårare, överväga ett exempel. Antag att 5 mg / ml är indicerat. Så i 1 ml eller i en kub innehåller 5 mg av den aktiva substansen.

En spruta är namnet på ett verktyg som används och appliceras i medicin för att injicera vätskor med kolvtryck.

Den första sprutan uppfanns 1853.

I medicin säger de att 1 kub är beteckningen på en milliliter på en spruta. Och 1 mg i sprutan är det 1 ml lösning i sprutan.

Sprutorna finns i följande storlekar:

1 0,3; 0,5; 1 ml (liten volym).

2 2; 3; 5; 10; 20 ml (medelvolym).

3 30, 50, 60, 100, 150 ml (sprutor med stora volymer).

1 kub är 1 ml. Och så framöver beror allt på sprutan.

Kuben är den talade beteckningen på en milliliter. Det vill säga, 1 kub är 1 milliliter medicin i flytande form i en spruta.

Antalet milligram per kub är svårare att översätta - det beror på medicinen. Vanligtvis indikerar anteckningen hur många aktiva substanser och hjälpkomponenter i gram som finns i en milliliter av läkemedlet.

Till att börja med finns i en kub en milliliter, sprutans volym, och också mäts medicinen i dem. Inte i gram! En kub är en talad beteckning på 1 milliliter, eller en stor division som ligger på sprutan. Om vi ​​talar om en milliliter vatten, blir vikten ungefär 1 gram. Således är i 1 kub av sprutan 1 gram vätska. Om vi ​​pratar om läkemedel kommer deras vikt att vara ungefär samma om de är baserade på en vattenhaltig lösning, som om vi talar om innehållet i mer aktiva och täta substanser, kommer kubens vikt praktiskt taget inte att påverkas. Om paketet säger att lösningen är alkoholhaltig måste vi komma ihåg att den är lågprocentig med alkohol och vatten och en mycket större mängd vatten. En kub kan betraktas som 1 gram och du kan inte misstas, även om det är så, då inte mycket.

Om du vill veta hur många gram av aktiv substans som finns i 1 kub, det vill säga i 1 milliliter, ska du titta på förpackningen med läkemedlet.

Så hur många milliliter i en 2-hk spruta ??

Jag är förvirrad. Läkaren beställde barnet att ge 5 ml av läkemedlet. När du frågade hur jag kan mäta dem svarade hon - en tesked är 5 ml. En tesked placeras i en 2-kubikmeter spruta. Men här köper jag drogen i flaskor, flaska-20 ml. På dagen behöver barnet bara 20 ml av allt. Jag fyllde en 2cc spruta fyra gånger, och därefter har jag exakt hälften av flaskan, dvs 10ml. Det visar sig att jag alltid gav barnet hälften av drogerna ?? Vem kan tydligt förklara något för mig? Varför säger alla läkare att en tesked är 5 ml ??

Publicerad 3 april 2013, 01:02

1 kommentar

Tortulya 28 februari 2014 19:22

Elena, teskedar är olika, mäta med en spruta, ta en spruta för 5 kuber, det här är 5 ml. Min son var också ordinerad ett antibiotikum på 5 ml, och jag kommer att mäta det. Förresten, apotek säljer mätning koppar för droger, kostar 50 kopecks, så är dosen 100% korrekt.

2 ml är hur mycket i sprutan

5ml är hur mycket?

Och sprutan är något som inte är klart? Där är allt klart

Nästan hela tesked

1 tesked är hur många ml?

Mg till ml

Berätta för mig, är det möjligt att säga det så här: 8 droppar i en sked, tillsätt lite vatten, blanda det i en spruta och ge sedan. Om jag ger 8 droppar från en sked, ändå, då ger jag en tesked vatten att dricka, rådde barnläkaren mig därför för att han är väldigt söt. Vad tycker du om detta?

Det här är inte vatten. 10 droppar vatten är 1 ml som... det kommer att vara mindre än 1 ml... de ger droppar i munnen och inte med en spruta

Vi droppade droppar i koppen och en halv sked vatten och gav den med en sked, dottern ville inte genom en spruta

Jag kan inte räkna ut ml! Hjälp!

2 gånger 2 ml och 1 gång 1 ml, blir 5. eller ta en spruta lite mer och vem har ordinerats, du eller barnet?

I skolan var det nödvändigt att studera, men inte att hoppa över. Elementära saker för klass 1 kan inte räknas, en mardröm.

5 ml = 2 + 2 + 1 får 3 gånger sprutskivan. dvs inte små divisioner.

Hur mycket är 5 ml

mäta med en nurofen eller vanlig 5 gram spruta

Naturligtvis, mäta 1,5 ml med en spruta och låt oss

Hjälp. Hur många ml och efter vilken period?

Och varför fixar du inte guv?

Vem ordinerades magnesium B6

På en spruta kanske 0,2 det här är 2

Du behöver 2 eller 0,2

Berätta för mig, en spruta 3-ka.. det här är hur mycket ml i den

Vem förstår divisionerna på sprutor! En fråga om livet!

Om du behöver 2 enheter är detta 0,2 ml.

det här är min historia

Jag läste din berättelse - Jag sympatiserar mycket med dig och det finns ingen mer sorg för en kvinna än att förlora ett barn, modiga dig själv.

om läkare jag vill skriva till dig så här - du behöver inte heller läkare och barn. om du har någon form av hälsoproblem ska du samarbeta med SAMI och undersöka det. Därför finns det internet, forum, betalda samråd i kliniker och helt enkelt sjukhus, leta efter en bra specialist i recensioner och rekommendationer! du skriver, de berättade inte för mig, jag vet inte, och så vidare - det här är ditt misstag. du borde fråga dig själv, insistera på att du lägger på maskerna om det är viktigt för dig - men om du är sjuk ska du bära en mask för att inte sprida viruset och du bör också göra en kommentar till läkaren. Allt du behöver säga, vara intresserad, var medveten och var inte tyst. Dessutom är frågan om finansiering öppen på något sjukhus - om du har komplikationer måste du hitta en bra läkare du gillar och betala honom för att vägleda och rådgöra med dig! gratis, vi fick en sådan attityd och en sådan hemskt slut. tyvärr, men verkligheten är att läkare helt enkelt följer protokollet för ingenting, men ingen kommer att dansa framför dig - din hälsa är bara i dina händer! lycka till dig

Jag hade också en bubbla genomborrat utan mitt samtycke, med någon form av lång sak, det var inte klart var de kom ifrån, de bröt bubblan, för att de helt enkelt inte ville gå på sjukhus. barnet föddes 2800 små, visste inte riktigt hur man gråter. varför inte födda barnet att informera. Och entanglementet var en gång, men ingen ens uppmärksammade det! Jag förstår att vi bara är lyckliga med de små saker som allt slutade bra. Du behöver tålamod, styrka, uthållighet och, naturligtvis, lätt efter graviditet och en hälsosam och stark baby! Jag är säker på att allt kommer att bli bra med dig!

Acceptera kondoleanser! Men huvudfrågan uppstod om denna tragedi: "Har du riktat till åklagarmyndigheten?" Du kan inte ignorera det här! Du förstår att sådana läkare kan döda mer än ett liv! Ja, du har sorg, de skyldiga måste straffas.

Hur många milliliter i en insulinspruta

Den mest tillgängliga metoden för administrering av insulin till hormonberoende diabetiker är användningen av speciella sprutor. De implementeras med korta skarpa nålar. Det är viktigt att förstå vad 1 ml insulinspruta betyder, hur man beräknar doseringen. Patienter med diabetes måste injicera sig själva. De måste kunna bestämma hur mycket ett hormon måste administreras, baserat på situationen.

Sammansättning av läkemedel

För att beräkna insulin i sprutan behöver du veta vilken lösning som används. Tidigare tillverkade tillverkare droger med ett hormoninnehåll på 40 enheter. På förpackningen hittar du etiketten U-40. Nu har de lärt sig att göra mer koncentrerade insulininnehållande vätskor, där 100 enheter av ett hormon finns per 1 ml. På sådana behållare med en lösning applicerad märkning U-100.

I varje U-100 kommer hormondosen att vara 2,5 gånger högre än i U-40.

För att förstå hur många ml i en insulinspruta är det nödvändigt att utvärdera märkena på den. För injektion använd olika enheter, de är också tecken på U-40 eller U-100. Följande formler används i beräkningarna.

 1. U-40: 1 ml innehåller 40 enheter insulin, vilket innebär att 0,025 ml är 1 UI.
 2. U-100: 1 ml - 100 UI, det visar sig 0,1 ml - 10 UI, 0,2 ml - 20 UI.

Det är lämpligt att skilja verktygen med lockets färg på nålarna: med en mindre volym är den röd (U-40), med en större en - orange.

Doseringen av hormonet väljs av läkaren individuellt, med hänsyn till patientens tillstånd. Men det är oerhört viktigt att använda de nödvändiga injektionsmedlen. Om du tar en lösning med ett innehåll av 40 UI per milliliter i en spruta U-100, baserat på sin skala, visar det sig att diabetiker injicerar 2,5 gånger mindre insulin i kroppen än vad som planerades.

Markup Funktioner

Det är nödvändigt att ta reda på vilken mängd läkemedel som krävs. Injektionsanordningar med en kapacitet på 0,3 ml marknadsförs, den vanligaste är en volym på 1 ml. Detta exakta storlek varierar så att människor har möjlighet att injicera en sträng definierad mängd insulin.

Det är nödvändigt att fokusera på injektorns volym, med hänsyn till hur mycket ml betecknar en uppdelningsdelning. Ursprungligen bör den totala kapaciteten delas upp i antalet stora pekare. Så få volymen av var och en av dem. Därefter kan du beräkna hur många små divisioner i en stor, och beräkna på en liknande algoritm.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till inte de applicerade remsorna, men luckorna mellan dem!

Vissa modeller anger värdet för varje division. På sprutan kan U-100 vara 100 märken, fragmenterad av ett dussin huvud. För dem är det lämpligt att beräkna önskad dosering. För införandet av 10 enheter, räcker det att ringa lösningen till nummer 10 på sprutan, vilket motsvarar 0,1 ml.

U-40 brukar ha en skala från 0 till 40: varje division motsvarar 1 enhet insulin. För införandet av 10 enheter, ska du också ringa lösningen till nummer 10. Men det blir 0,25 ml istället för 0,1.

Separat bör kvantiteten beräknas om det så kallade "insulin" används. Detta är en spruta som inte innehåller 1 kub av lösning, men 2 ml.

Beräkning för annan märkning

Vanligtvis har diabetiker inte tid att gå till apotek och försiktigt välja nödvändig utrustning för injektioner. Frånvaron av hormonet kan orsaka en kraftig försämring av hälsan, i särskilt svåra fall föreligger risk för fallande i koma. Om en diabetiker har en spruta under armen, som är avsedd för injektion av en lösning med en annan koncentration, är det nödvändigt att göra omräkning snabbt.

Om en patient behöver en enda injektion av 20 UU av läkemedlet märkt U-40, och endast U-100-sprutor är tillgängliga, är det nödvändigt att ringa inte 0,5 ml lösning men 0,2 ml. Om det finns en examen på ytan är det mycket lättare att navigera genom det! Det är nödvändigt att välja samma 20 enheter.

Hur använder du annars insulininsprutor

ASD fraktion 2 - detta verktyg är välkänt för de flesta diabetiker. Det är en biogen stimulant som aktivt påverkar alla metaboliska processer som äger rum i kroppen. Läkemedlet är tillgängligt i droppar och tilldelas icke-insulinberoende diabetiker i typ 2-sjukdom.

ASD-fraktion 2 bidrar till att minska sockerconcentrationen i kroppen och återställa funktionen av bukspottkörteln.

Doseringen sätts i droppar, men varför då en spruta, om det inte handlar om injektioner? Faktum är att vätskan inte ska komma i kontakt med luft, annars kommer oxidation att ske. För att förhindra att detta inträffar, liksom för noggrannheten i mottagningen, använd sprutor för att skriva.

Beräkna hur många droppar ASD-fraktion 2 i "insulin": 1-divisionen motsvarar 3 fluidpartiklar. Typiskt är denna mängd föreskriven vid början av läkemedlet och sedan gradvis ökar.

Egenskaper av olika modeller

Till salu finns insulininsprutor, utrustade med flyttbara nålar och utgör en integrerad design.

Om spetsen är lödd på kroppen, kommer medicinen att tas bort helt. Med fasta nålar är den så kallade "dödszonen", där en del av drogen går förlorad, frånvarande. För att uppnå fullständigt avlägsnande av läkemedlet, om nålen avlägsnas är det svårare. Skillnaden mellan antalet uppringda och injicerade hormoner kan nå upp till 7 enheter. Därför rekommenderar läkare diabetiker att köpa sprutor med fasta nålar.

Många använder injektionsanordningen flera gånger. Det är förbjudet att göra detta. Men om det inte finns något val, desinficeras nålarna nödvändigtvis. Denna åtgärd är mycket oönskad och tillåten endast om samma patient använder sprutan om det är omöjligt att använda en annan.

Nålar på "insulin" oavsett antalet kuber i dem förkortade. Storleken är 8 eller 12,7 mm. Utsläpp av mindre alternativ är opraktiskt, eftersom vissa insulinflaskor är utrustade med tjocka kepsar: du kan helt enkelt inte ta bort medicinen.

Tjockleken på nålarna bestäms av särskild märkning: ett tal indikeras nära bokstaven G. Det bör vägledas vid valet. Ju tunnare nålen, desto mindre smärtsam blir injektionen. Med tanke på att insulin administreras flera gånger dagligen är detta viktigt.

Vad ska man leta efter när man utför injektioner

Varje flaska insulin kan användas flera gånger. Återstående mängd i ampullen ska lagras strikt i kylskåpet. Före introduktionen av läkemedlet värms till rumstemperatur. För att göra detta, ta bort behållaren från förkylningen och låt den stå i ungefär en halvtimme.

Om du måste använda sprutan upprepade gånger måste den steriliseras efter varje injektion för att förhindra infektion.

Om nålen är borttagbar, då för en uppsättning droger och dess introduktion, bör du använda sina olika modeller. Större är bekvämare att rekrytera insulin, och små och tunna är det bättre att göra injektioner.

Om du vill mäta 400 enheter av hormonet kan du ringa det i 10 sprutor märkta U-40 eller 4 U-100.

När du väljer en lämplig injektionsenhet ska du fokusera på:

 • Förekomst av en outplånlig skala på fallet;
 • Ett litet steg mellan divisionerna;
 • Nål skärpa;
 • Hypoallergena material.

Insulin bör rekryteras något mer (med 1-2 UI), eftersom en viss mängd kan förbli i själva sprutan. Hormonet tas subkutant: i detta syfte införs nålen i en vinkel på 75 0 eller 45 0. Denna nivå av sluttning undviker att komma in i muskeln.

Vid en diagnos bör en insulinberoende diabetesendokrinolog förklara för patienten hur och när det är nödvändigt att injicera ett hormon. Om barn blir patienter, så beskrivs hela förfarandet för sina föräldrar. För ett barn är det särskilt viktigt att beräkna dosen av hormonet korrekt och hantera reglerna för administrationen, eftersom en liten del av läkemedlet är nödvändigt, och det är omöjligt att låta det vara överdrivet.

Beräkning av dosering av läkemedel

Åtgärder för volymen vätskor

1 tesked = 5 ml.

1 dessertsked = 2 teskedar = 10 ml.

1 matsked = 3 teskedar = 15 ml.

Sammansättning - 15 mg / 5 ml. (anges på förpackningen eller i instruktionerna) Det innebär att 1 tsk innehåller 15 mg. läkemedlet.

Om du tilldelas en enstaka dos av 15 mg, betyder det att du ska ta 1 tesked sirap i 1 dos.

Om du tilldelas en enstaka dos på 30 mg, då för 1 mottagning ska du ta 2 tsk sirap.

Flaskan innehåller 80 mg / 160 ml, där 80 mg är den aktiva substansen. I detta fall rekommenderas drogen att ta 1 tesked 2 gånger om dagen.

Beräkna dosen i 1 ml: för detta måste dosen av ämnet i hela volymen divideras med hela volymen av vätskan:

80 mg dividerat med 160 ml = 0,5 mg i 1 ml.

Eftersom en tesked håller 5 ml multipliceras resultatet med 5. Det är: 0,5 mg X 5 = 2,5 mg.

Följaktligen innehåller 1 tsk (enstaka dos) 2,5 mg. aktiv beståndsdel.

Anvisningarna visar att 60 ml av den beredda lösningen innehåller 3000 mg av den aktiva substansen.

Och 60 ml är 12 teskedar på 5 ml.

Och nu gör vi beräkningar: Den angivna dosen av ett ämne är 3000 mg. dividerat med 12. Det vill säga: 3000 mg / 12 = 250 mg.

Så 1 tesked färdiglösning är 250 mg.

100 mg. Den aktiva beståndsdelen finns i 5 ml.

I 1 ml. innehåller: 100 dividerat med 5 = 20 mg. aktiv beståndsdel.

Du behöver 150 mg.

Vi delar 150 mg med 20 mg - det visar sig 7,5 ml.

1 ml. vattenlösning - 20 droppar

1 ml. alkohollösning - 40 droppar

1 ml. alkohol-eter lösning - 60 droppar

ANTIBIOTIKENS FÖRSÄLJNING FÖR INTRAINUS INTELLIGENS

1 | ig = 1/1000 mg;

1% motsvarar 10 g / 1 och 10 mg / ml;

2% 20 g / l eller 20 mg / ml;

1: 1000 = 1 g / 1 000 ml = 1 mg / ml;

1:10 000 = 1 g / 10 000 ml = 0,1 mg / ml eller 100 | ig / ml;

1: 1 000 000 = 1 g / 1 000 000 ml = 1 | ig / ml

Om lösningsmedlet i förpackningen inte tillhandahålls, ta vid en spädning av antibiotikumet med 0,1 g (100 000 IE) pulver 0,5 ml. lösning.

Således för avel:

0,2 g behöver 1 ml. lösningsmedel;

0,5 g. Du behöver 2,5-3 ml. lösningsmedel;

1 g. Behövs 5 ml. lösningsmedel;

I ampicillinflaskan är 0,5 g torrt läkemedel. Hur mycket behöver man ta lösningsmedlet till 0,5 ml. lösningen var 0,1 g torrsubstans.

När det späds med antibiotika 0,1 g. Torrt pulver tar 0,5 ml. lösningsmedel därför

0,1 g torrsubstans - 0,5 ml. lösningsmedel

0,5 g torrsubstans - X ml. lösningsmedel

vi får: 0,5x0,5 = 0,5xX, ytterligare 0,25 = 0,5X, ytterligare X = 0,25: 0,5 = 2,5 ml.

Svar: till 0,5 ml. lösningen var 0,1 g. torrsubstans är nödvändigt för att ta 2,5 ml. lösningsmedel.

I penicillinflaskan är 1 000 000 IE torrt läkemedel. Hur mycket behöver man ta lösningsmedlet till 0,5 ml. lösningen var 100 000 IE torrsubstans.

100 000 PIECES torrsubstans - 0,5 ml. torrsubstans

1 000 000 U - X ml. lösningsmedel

vi mottar: 1 000 000х0,5 = 100 000 yh, vidare 500 000 = 100 000 h, vidare X = 500 000: 100 000 = 5 ml.

Svar: att i 0,5 ml av lösningen var 100 000 ED. torrsubstansen är nödvändig för att ta 5 ml. lösningsmedel.

I en flaska med oxacillin är 0,25 g torrt läkemedel. Hur mycket behöver man ta ett lösningsmedel till 1 ml. lösningen var 0,1 g torrsubstans.

1 ml. lösning - 0,1 g

vi erhåller: 1x0,25 = 0,1xX, ytterligare 0,25 = 0,1X, ytterligare X = 0,25: 01 = 2,5 ml.

Svar: till 1 ml. lösningen var 0,1 g. torrsubstans du måste ta 2,5 ml. lösningsmedel.

Patienten måste ange 400 000 enheter. penicillin. Flaska på 1 000 000 IE. Späd 1: 1.

Hur många ml. lösningen måste tas.

När utspätt 1: 1 i 1 ml. lösning innehåller 100 000 enheter. 1 flaska penicillin till 1 000 000 IE. Späd 10 ml. lösning.

Om patienten behöver gå in i 400 000 IE, är det nödvändigt att ta 4 ml. den resulterande lösningen.

Varning! Före användning av läkemedel är det nödvändigt att samråda med läkaren. Information som endast tillhandahålls som referens.

Hur mycket och vad placeras i sprutan

 • hur många sprutor fallerml? - en droppe = 0,05 ml (farmaceutisk åtgärd)
 • hur många ml i en insulinspruta? insulinsprutor är 1 ml, 0,5 ml och 0,3 ml;
 • hur många enheter i sprutan.
  • insulin u-40-40 enheter;
  • insulin u-100-100 enheter.
 • 1 ml i sprutan är hur mycket.
  • kuber- 1 ml = 1 tärning
  • droppar- 1 ml = 20 droppar (farmaceutisk åtgärd).
 • 5 ml i sprutan är hur mycket.
  • kuber - 5 ml = 5 kuber
  • droppar - 5 ml = 100 droppar (farmaceutisk åtgärd).
 • 2 ml i sprutan är hur mycket?
  • kuber - 2 ml = 2 tärningar
  • droppar - 2 ml = 40 droppar (farmaceutisk åtgärd).
 • 10 ml i sprutan är hur mycket?
  • kuber - 10 ml = 10 kuber;
  • droppar - 10 ml = 200 droppar (farmaceutisk åtgärd)
 • hur många gram i en spruta? - Sprutens volym mäts i milliliter. Om du vill jämföra vikten (gram) med volymen, då för varje ämne kommer förhållandet att vara annorlunda. Till exempel, för destillerat vatten, 1 ml = 1 g.

 • 1 kub i sprutan hur många ml? - en.
  • hur många droppar i sprutsprutan? - vanligtvis -15-17 droppar. Det bästa sättet att noggrant bestämma är experimentell. Ta något från vilket du kommer att droppa och räkna.
  • medHur mycket kostar en spruta penna? - Priserna på sprutpennor kan ses i vår katalog. Alla rabatter, grossister - special.
  • spruta 0 5 är hur mycket? - brukar hänvisa till en spruta med en volym på 0,5 ml
  • Parenteral administrering (gammal grekisk παρά förbi tarmarna + τντερᾰ) - som namnet antyder, är detta ett sätt att administrera droger till kroppen som omger tarmarna. De vanligaste metoderna för parenteral administrering är injektioner, infusioner, transfusioner och inhalationer.
  • Infusion (Latin Infusio-injektion) - Införandet i blodet av lösningar för att fylla den cirkulerande blodvolymen eller för andra terapeutiska ändamål. Infusion är införandet av en lösning av 100 ml.
  • Infuzomat är en modern apparat avsedd för långsiktig dosering av lösningar. Jämfört med det klassiska lösningstransfusionssystemet har det förmågan att programmera lösningsinjektionshastigheten. Förbrukningsartiklar för denna enhet är stora volymer sprutor från 20 till 100 ml.
  • Blodtransfusion - införandet av blod eller dess komponenter i blodet för att kompensera för blodförlust.
  • Injektion (Latin Injectio-kasta) är ett sätt att införa lösningar i kroppen genom en spruta och injektionsnål. En innovativ injektionsmetod är nållös (nållös insprutning), när lösningen injiceras under högt tryck utan nålens punktering av huden. Injektion avser introduktion av en lösning med en volym upp till 100 ml. Det finns intramuskulära, intravenösa, subkutana injektioner.
  • Intramuskulär injektion är den vanligaste metoden för administrering av små volymer av läkemedel. Efter injektionen absorberas läkemedlet i blodet. De intramuskulära injektionernas traditionella ställen är gluteusområdet ("kvadrant"), lårregionen och deltoidmuskeln i axeln. Den vanligaste volymen är upp till 10 ml.
  • Intravenös injektion - en injektion direkt in i en persons blodomlopp. För intravenös injektion används åldrarna i armbågsleden, hand- och underarmarna oftast. Applicera olika volymer av sprutor.

  Hur många gram är 1 kub i en spruta?

  Volymen av en spruta och medicin i nm mäts inte i gram men i milliliter, så det kommer inte att fungera exakt, eftersom alla läkemedel har olika massa och densitet. En kub innehåller en milliliter, och antalet gram av läkemedlet återfinns i anteckningen.

  En kub är den sammansatta beteckningen av en milliliter eller en stor division på en spruta. En milliliter vatten väger ungefär ett gram. Det vill säga ett gram vatten innehåller ett gram vatten. Medicinering baserad på en vattenhaltig lösning kommer att väga omkring så mycket som innehållet i de mer täta aktiva substanserna i dem är flera gånger mindre och har praktiskt taget ingen effekt på kubens vikt. Även om en alkohollösning anges på förpackningen, bör man komma ihåg att det här är en mycket lågprocentig lösning av alkohol och vatten i det ändå mer. Så räkna en kub per gram och du kommer inte gå fel mycket.

  Du kan ta reda på hur många gram av den aktiva substansen som finns i en dö (i 1 ml) på förpackningen med läkemedel. Före mig är nu förpackningen av diklofenak, där 1 kub innehåller 25 mg aktiv ingrediens. Varje läkemedel har en annan dosering.

  1 kub i en spruta är 1 milliliter, och hur mycket i gram aktiv substans skrivs på en låda med injektioner.

  En kubikcentimeter kallas medicinskuben, men kuben har ett annat antal gram. Läkemedel som administreras genom injektion har ett annat förhållande av gram och milliliter. För att göra detta måste du titta på instruktionerna eller förpackningen, det anger det rekommenderade antalet milligram och kubens definition används av erfarna läkare och sjuksköterskor.

  En kub är ett mått på volymen lika med en kubikcentimeter. Ett gram är ett mått på massa. I en milliliter ca 250 milligram. Och för att kunna beräkna exakt måste du läsa om informationen om densiteten på paketet och göra några enkla aritmetiska operationer.

  Allt kommer att bero på densiteten hos själva vätskan. Fortfarande är varje kemins sammansättning olika, koncentrationen av olika komponenter är inte lika, så det är omöjligt att säga exakt hur många gram i en kub.

  dvs För att ta reda på mängden ämne i gram, är det nödvändigt att hänvisa till instruktionerna för läkemedlet / injektionsvätskan. Plus, vanligtvis tillverkare specificerar i gram separat quot; aktiv aktiv ingrediens "quot; (dvs grundläggande), och separat är även hjälpkomponenterna i gram

  Se till exempel bilden ovan. Det förskriver inte data, som i injektionerna, men den aktiva substansen och hjälpen som är tydligt synliga på bilden.

  Om vi ​​pratar om vatten, kommer det i en kub att vara 1 ml - volym och 1 mg - vikt. Men för andra vätskor kan massan i mg variera, eftersom den också beror på ämnets densitet. Men denna information måste finnas på förpackningen av drogen.

  När de säger cit, en kub, så menar de en kubik milliliter. Om du exempelvis tar en kub med vatten, blir dess vikt lika med 1 gram. För droger kommer kubens vikt att bero på deras sammansättning. Vanligtvis på förpackningen anger de hur mycket alla komponenter i kubikmilimetern av behandlingslösningen väger.

  om de säger "en kub", då är en kub milan_tr så bra. Om du tar en kub med vatten för rumpan behöver du 1 gram. Vid kubens lejon kommer kuben att ligga utanför lageret. Spela in på paket för att beställa alla viktiga komponenter, för att komma in till den kubikmeter den heta roset.

  Alla kommer ligga ner i Schilnosti Samoia Ridini. Ändå är det kemiska lagret vid det dermala ansiktet av reevene, koncentrationen av de återkommande komponenterna inte rätt, bara säg så, du kan inte skiljas i en Gramiv-kub.

  Tobto för detta kan du gräva i grammen av tal, i gram måste du vända tillbaka till inskriptionslistan / єn'єktsіynoi Rindin. Plus, till att börja med, boka dina vindare i ordning okrem® "aktiv talsamtal" (Tobto är grundläggande) och okremo tilläggskomponenter i gram.

  Yak butt foto vische. Det finns ingen registrering av data, yak i injektionerna, ale är aktivt tal och läggs till på bilden.

  1 kub i spruta med 1 mil, och skunk i gram dyuchoo rechenovi buvaє skrivet på lådor med inn'єktsіyami.

  En kub är ungefär ett gram vatten.

  Om jag avslutar det kommer jag att vara i fred och tid. Oskіlki samma vatten є äger etalonno іѕ, іѕ, іѕ, іѕ, іѕ, іѕ, іѕ, уου, іѕ, уου med ett kilo, ett ton kubikmeter och hittills.

  Du kan skriva en spruta i en spruta, helt upp till kvicksilver. І i en "kub" (Yak är 1 kubikcentimeter för folket) kan det vara möjligt för en yak att få ett antal gram.

  På samma sätt, i en enda kortfattad historia för en н є є є ц й мож, kan du se en ny ingång för din aktiva (aktiva) röst. Tom, var här stor kіlkіst, pererahovuvati їх unmooriously och inte en mask.

  En kub - en rozvazhennya en miljon på en stor pile på sprutor. En mil litrov vodit viktigt ungefär ett gram. Tobto i en kub av en spruta blanda ett gram vatten. Cirka bilderna kommer att vara mediokera beredningar på grundval av en vattenrosett, så snart de har de mest aktiva aktiva recepten i dem, är jag inte särskilt praktisk om att rocka kuben. För att uttrycka det bra på förpackningarna är det sagt alkoholhaltig rozchin, sämre pam'yatati, lika låg som en procentandel av rozchinalkohol och jag voduyu allt mer än det. Så skopa en kub för ett gram och du har inte mycket nåd.

  En kubikcentimeter kallas en kub av en lika, ale av en kub som jag delar antalet gram. Liki, scho introduceras genom 'n'єktsС-yu mayut re_zne spіvvіdnoshennya gram och milіlіtrіv. För tsogo krävde kampsport på förpackning, det rekommenderas ett antal minivaner, och en vikorischennya kub Vikoristovuv prednidchenimi nikarami jag sjuksköterskor.

  Om dessa skylk gramіv diyuchoo rechovini blandas i en kub (i 1 miljon) kan du referera till förpackningen av läkemedel. Jag packar min diclofenak framför mig och där 1 kub blandar 25 mg diocho rechini. Hudförberedelsen ryzna dosuvannya.

  Tala om vatten, då i en kub blir det 1 ml - smula och 1 mg - vag. Ale för ıshshyh Rіdin Masa i mg kan varieras, så långt jag kan gå, kommer jag att älska allt. Ale tsya information obov'yazkovo skylla för förpackningen likvid.

  Sprutar vimiryuyutmycinitri. en kub i en spruta jämfört med en miljon rotsin. Och då b dіznatsya skіlki i ett mili- ltrі rozchinu mstitsya aktivt tal, då behöver du zazirnuti in i ditt läkemedel.

  Sprutan och läpparna på sprutan går inte vilse i gram, men i milen ser det inte precis så, så som alla människor ger bort det. I en kub placeras en mil liter, och du kan lära dig om anteckningen om lickets grammatik.

  Den mest tillgängliga metoden för administrering av insulin till hormonberoende diabetiker är användningen av speciella sprutor. De implementeras med korta skarpa nålar. Det är viktigt att förstå vad 1 ml insulinspruta betyder, hur man beräknar doseringen. Patienter med diabetes måste injicera sig själva. De måste kunna bestämma hur mycket ett hormon måste administreras, baserat på situationen.

  För att beräkna insulin i sprutan behöver du veta vilken lösning som används. Tidigare tillverkade tillverkare droger med ett hormoninnehåll på 40 enheter. På förpackningen hittar du etiketten U-40. Nu har de lärt sig att göra mer koncentrerade insulininnehållande vätskor, där 100 enheter av ett hormon finns per 1 ml. På sådana behållare med en lösning applicerad märkning U-100.

  I varje U-100 kommer hormondosen att vara 2,5 gånger högre än i U-40.

  För att förstå hur många ml i en insulinspruta är det nödvändigt att utvärdera märkena på den. För injektion använd olika enheter, de är också tecken på U-40 eller U-100. Följande formler används i beräkningarna.

  1. U-40: 1 ml innehåller 40 enheter insulin, vilket innebär att 0,025 ml är 1 UI.
  2. U-100: 1 ml - 100 UI, det visar sig 0,1 ml - 10 UI, 0,2 ml - 20 UI.

  Det är lämpligt att skilja verktygen med lockets färg på nålarna: med en mindre volym är den röd (U-40), med en större en - orange.

  Doseringen av hormonet väljs av läkaren individuellt, med hänsyn till patientens tillstånd. Men det är oerhört viktigt att använda de nödvändiga injektionsmedlen. Om du tar en lösning med ett innehåll av 40 UI per milliliter i en spruta U-100, baserat på sin skala, visar det sig att diabetiker injicerar 2,5 gånger mindre insulin i kroppen än vad som planerades.

  Det är nödvändigt att ta reda på vilken mängd läkemedel som krävs. Injektionsanordningar med en kapacitet på 0,3 ml marknadsförs, den vanligaste är en volym på 1 ml. Detta exakta storlek varierar så att människor har möjlighet att injicera en sträng definierad mängd insulin.

  Det är nödvändigt att fokusera på injektorns volym, med hänsyn till hur mycket ml betecknar en uppdelningsdelning. Ursprungligen bör den totala kapaciteten delas upp i antalet stora pekare. Så få volymen av var och en av dem. Därefter kan du beräkna hur många små divisioner i en stor, och beräkna på en liknande algoritm.

  Det är nödvändigt att ta hänsyn till inte de applicerade remsorna, men luckorna mellan dem!

  Vissa modeller anger värdet för varje division. På sprutan kan U-100 vara 100 märken, fragmenterad av ett dussin huvud. För dem är det lämpligt att beräkna önskad dosering. För införandet av 10 enheter, räcker det att ringa lösningen till nummer 10 på sprutan, vilket motsvarar 0,1 ml.

  U-40 brukar ha en skala från 0 till 40: varje division motsvarar 1 enhet insulin. För införandet av 10 enheter, ska du också ringa lösningen till nummer 10. Men det blir 0,25 ml istället för 0,1.

  Separat bör kvantiteten beräknas om det så kallade "insulin" används. Detta är en spruta som inte innehåller 1 kub av lösning, men 2 ml.

  Vanligtvis har diabetiker inte tid att gå till apotek och försiktigt välja nödvändig utrustning för injektioner. Frånvaron av hormonet kan orsaka en kraftig försämring av hälsan, i särskilt svåra fall föreligger risk för fallande i koma. Om en diabetiker har en spruta under armen, som är avsedd för injektion av en lösning med en annan koncentration, är det nödvändigt att göra omräkning snabbt.

  Om en patient behöver en enda injektion av 20 UU av läkemedlet märkt U-40, och endast U-100-sprutor är tillgängliga, är det nödvändigt att ringa inte 0,5 ml lösning men 0,2 ml. Om det finns en examen på ytan är det mycket lättare att navigera genom det! Det är nödvändigt att välja samma 20 enheter.

  ASD fraktion 2 - detta verktyg är välkänt för de flesta diabetiker. Det är en biogen stimulant som aktivt påverkar alla metaboliska processer som äger rum i kroppen. Läkemedlet är tillgängligt i droppar och tilldelas icke-insulinberoende diabetiker i typ 2-sjukdom.

  ASD-fraktion 2 bidrar till att minska sockerconcentrationen i kroppen och återställa funktionen av bukspottkörteln.

  Doseringen sätts i droppar, men varför då en spruta, om det inte handlar om injektioner? Faktum är att vätskan inte ska komma i kontakt med luft, annars kommer oxidation att ske. För att förhindra att detta inträffar, liksom för noggrannheten i mottagningen, använd sprutor för att skriva.

  Beräkna hur många droppar ASD-fraktion 2 i "insulin": 1-divisionen motsvarar 3 fluidpartiklar. Typiskt är denna mängd föreskriven vid början av läkemedlet och sedan gradvis ökar.

  Till salu finns insulininsprutor, utrustade med flyttbara nålar och utgör en integrerad design.

  Om spetsen är lödd på kroppen, kommer medicinen att tas bort helt. Med fasta nålar är den så kallade "dödszonen", där en del av drogen går förlorad, frånvarande. För att uppnå fullständigt avlägsnande av läkemedlet, om nålen avlägsnas är det svårare. Skillnaden mellan antalet uppringda och injicerade hormoner kan nå upp till 7 enheter. Därför rekommenderar läkare diabetiker att köpa sprutor med fasta nålar.

  Många använder injektionsanordningen flera gånger. Det är förbjudet att göra detta. Men om det inte finns något val, desinficeras nålarna nödvändigtvis. Denna åtgärd är mycket oönskad och tillåten endast om samma patient använder sprutan om det är omöjligt att använda en annan.

  Nålar på "insulin" oavsett antalet kuber i dem förkortade. Storleken är 8 eller 12,7 mm. Utsläpp av mindre alternativ är opraktiskt, eftersom vissa insulinflaskor är utrustade med tjocka kepsar: du kan helt enkelt inte ta bort medicinen.

  2 milliliter är hur mycket i sprutan

  Endast registrerade användare har möjlighet att starta nya ämnen. Registrera och logga in på webbplatsen genom att ange ditt användarnamn och lösenord i fönstret till höger, och du kan starta ett nytt ämne.

  Innan du ställer en fråga på forumet, läs ämnet: "Hur man ställer en fråga vet.rachu", liksom en lista med svar på vanliga frågor, hjälper det dig att spara tid och snabbt få svar på din fråga.
  Var särskilt uppmärksam på dokumentet: Symptom på djursjukdomar. Kanske i din situation kan du inte förvänta dig ett svar på forumet, men du måste snarast ringa till en läkare eller ta djuret till en veterinärklinik!

  Innan du ställer en fråga på forumet läser du följande avsnitt, det hjälper dig att spara tid och få en snabb titt på din fråga:

  Varning! Var särskilt uppmärksam på Djur Symptom dokumentet. Kanske i din situation kan du inte förvänta dig ett svar på forumet, men du måste snarast ringa till en läkare eller ta djuret till en veterinärklinik!

  Injektioner mot djur. Vad du behöver veta. Del 1.

  Strikt följa veterinärens rekommendationer. Vid avtalet, granska möten så att du kan fråga igen. Om du redan har lämnat, tveka inte att ringa till kliniken och fråga igen via telefon.

  I doktors recept kan du se följande förkortningar:

  V / m - det betyder intramuskulärt, i låret;

  p / c betyder subkutant, hos mankarna.

  Kom ihåg att alla droger måste vara sterila! Vissa läkemedel måste lagras i kylskåpet, annars kommer de att förlora sina egenskaper. Vissa läkemedel kan inte lagras efter utspädning, du måste använda dem omedelbart.

  Välja en spruta.

  Använd alltid en ny spruta för varje injektion! Användning av använda sprutor är ohygienisk, nålar blir tråkiga efter första användning!

  För nästan alla injektioner är antingen insulin (1 ml) eller 2-3 ml sprutor lämpliga. Allt beror på mängden injicerad läkemedel. Vid val av en spruta till 1 ml är det vanligtvis lämpligare att ta de från vilka nålen är borttagen.

  Sprut för djur

  Insulinsprutor ska graderas till 100 enheter insulin eller 1 ml. Det finns sprutor med uppdelningar i 40 enheter. Vi behöver dem inte!

  Insulinsprutor för djur

  En insulinspruta kan användas för preparat upp till 1 ml. Nålen på denna spruta är tunn och kort, så för medelstora och stora katter kan du injicera den i full längd. Det finns tjocka, viskösa droger som inte kan samlas in med en tunn nål av denna spruta. Byt nålen till en tjockare (ta bort den från en 2-3 ml spruta) eller använd 2-3 ml. spruta.

  Om du behöver komma in i stora volymer vätskor subkutant, använd sedan sprutor 5, 10, 20 ml. De kan också bytas ut med en tunnare nål (från 2-3 ml, 5 ml spruta), men anser att ju tunnare nålen, desto större ansträngning måste tillämpas på införandet av läkemedlet, beror administrationshastigheten på nålens lumen.

  Skala på sprutan.

  Du måste veta hur många milliliter av drogen som kommer att motsvara en eller annan delning på sprutan. Detta är viktigt för korrekt dosering av läkemedlet.

  Förklaringen som du kan se i bilderna nedan.