Diet för typ 2-diabetes - vad man ska äta

Typ 2 diabetes mellitus är en patologi av den endokrina apparaten, där det finns en minskad känslighet av celler och vävnader från kroppen till insulin (hormonet av öarna av Langerhans-Sobolev pankreas) med tillräcklig syntes.

Diabetisk fetopati hos nyfödda

Diabetisk fetopati är ett komplex av sjukdomar som förekommer hos spädbarn under de första fyra veckorna i livet om deras mamma har diagnostiserats med diabetes. Denna sjukdom påverkar olika delar av det nyfödda kroppens kropp och stör dess endokrina och metaboliska system.

Metformin: bruksanvisningar

strukturbeskrivningIndikationer för användningDiabetes mellitus typ II (insulinoberoende) med ineffektiviteten hos dietterapi, särskilt hos patienter med fetma:- Som monoterapi eller kombinationsbehandling med andra orala hypoglykemiska medel eller med insulin för behandling av vuxna.Normalt blodsocker efter att ha ätit

Under dagen förändras blodsockernivån flera gånger. Indikatorerna påverkas av den kvalitativa och kvantitativa sammansättningen av mat, fysisk aktivitet och den neuropsykologiska staten.

Högfibrermat (bord)

Cellulosa (dietfibrer) - Komplexa kolhydrater av vegetabiliskt ursprung, som praktiskt taget inte bryts ner av matsmältningsenzymer. Användningen av fiberrika fibrer bidrar till att matsårets normala funktion fungerar och restaureringen av tarmmikroflora.

25-OH-vitamin D-analys

D-vitamin BeskrivningD vitamin D (calciferol) är en grupp av ämnen med liknande struktur. Det finns två bioekvivalenta former av vitamin D: Vitamin D2 (ergocalciferol), som erhålls från växtkällor Vitamin D3 (cholecalciferol), som härrör från endogen (syntetiserad från kolesterol genom exponering för solen, är huvudkällan till vitamin D) och exogena (ätande animaliska produkter: fiskolja, smör, ägg, mjölk) källor.<


L carnitine anna nova recensioner

L-karnitin betyder att det inte finns en enda bekräftelse. Resultatet av det är 0. Så kasta inte pengar bort!God kväll! Jag vill att du ska uttrycka din åsikt om denna idrottens orenhet.